Holandčina

Viete niečo o holandčine? Ak nepatríte k nadšencom holandskej kultúry, tak pravdepodobne nie. Tento jazyk patrí k menej rozšíreným, ale to neznamená, že by bol menej zaujímavý.

V tomto článku sa dozviete:

  • základné informácie o tomto jazyku,
  • stručnú históriu holandčiny,
  • niekoľko zaujímavých faktov.

Holandčina je germánsky jazyk, ktorým hovorí viac ako 25 miliónov ľudí po celom svete.

 

Pôvod holandčiny

Základom jazyka bolo dolnofranské nárečie, z ktorého sa tento jazyk vyvíjal už pred 12. storočím. V lexikológii a morfológii má mnoho spoločných znakov s nemčinou, ale líši sa od nej najmä výslovnosťou a pravopisom.

 

Zaujímavosti o holandčine

Holandčina ako úradný jazyk

Holandčina sa používa ako úradný jazyk v týchto krajinách:

  • Holandsko,
  • Aruba,
  • Belgicko,
  • Curaçao,
  • Surinam,
  • Svätý Martin.

 

Afrikánčina

V Južnej Afrike sa z holandčiny vyvinul samostatný jazyk známy ako afrikánčina. Oba jazyky sú si stále dosť podobné a do veľkej miery sú vzájomne zrozumiteľné.

 

Nárečia

Holandčinu môžeme rozdeliť do dvoch skupín podľa nárečí, existuje holandská a flámska vetva. Flámčina má mäkšiu výslovnosť, zatiaľ čo holandčina zo severu znie tvrdšie. Vo flámčine sa častejšie používa aj staršia slovná zásoba.

 

Slovná zásoba

Holandská slovná zásoba je najviac ovplyvnená nemčinou. Výrazný je aj vplyv francúzštiny, ale v posledných rokoch sa väčšina slovnej zásoby preberá z angličtiny. V niektorých prípadoch dochádza k „poholandčovaniu“ prevzatých slov.