Gréčtina

Grécko patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov. Ak ste niekedy navštívili túto rozmanitú krajinu, pravdepodobne vás zaujal miestny jazyk a nezvyčajné písmo. Povedzme si niečo o gréčtine ako takej.

V tomto článku sa dozviete:

  • základné informácie o gréčtine,
  • niečo ojej pôvode,
  • informácie o gréckej abecede,
  • zaujímavosti.

 

Gréčtinou sa hovorí najmä v Grécku, na Cypre a v niektorých častiach Turecka. Dnes používaný jazyk sa nazýva novogréčtina, ktorá sa vyvinula zo starogréčtiny. Po grécky v súčasnosti hovorí viac ako 12 miliónov ľudí.

 

História – od starej gréčtiny k novogréčtine

Literárne pamiatky z obdobia okolo 6. storočia pred n. l. sú písané v klasickej gréčtine, ktorej attická forma sa dnes považuje za starogréčtinu. V súčasnosti sa vyučuje napríklad na vysokých školách. Je zaujímavé, že klasická gréčtina nemala jednotnú podobu, ale vyskytovala sa v rôznych dialektoch. Nová gréčtina vychádza z byzantskej gréčtiny, ktorá zasa nadväzovala na starogréčtinu. Moderná gréčtina sa píše gréckou abecedou.

 

Grécke písmo

Grécka abeceda (alfabeta) je najstarším stále používaným písmom v Európe a používa sa takmer výlučne na písanie gréčtiny. V iných jazykoch sa grécke písmená používajú napríklad v matematike alebo fyzike.

Toto písmo vzniklo približne v 9. storočí pred naším letopočtom a s miernymi úpravami sa používa dodnes. Grécke písmo pravdepodobne vychádza z fenického písma. Z alfabety ďalej čiastočne vychádza cyrilika a určité podobnosti zdieľa aj s latinkou.

 

Zaujímavosti o gréčtine

Uveďme si niekoľko zaujímavých informácií o tomto jazyku.

Jazyk s tradíciou

Vedeli ste, že gréčtina je spolu s aramejčinou a čínštinou jazykom s najstaršou zachovanou literárnou tradíciou?

Osamelá gréčtina

Gréčtina tvorí samostatnú vývojovú vetvu indoeurópskej jazykovej rodiny. Nemá teda žiadnych „blízkych príbuzných“.

Prevzaté slová

Mnohé slová, ktoré sa bežne používajú v iných európskych jazykoch, pochádzajú z gréčtiny. Sú to slová ako kino, múzeum, auto alebo mikroskop. Jazykovedci vypočítali, že Grécko údajne poskytlo svetu viac ako 50 000 slov.

Alfabeta

Grécka abeceda je pomenovaná podľa svojich prvých písmen alfa a beta – odtiaľ pochádza jej názov alfabeta.

Otáznik nie je otáznik

Vedeli ste, že v gréckom texte sa namiesto otáznika používa bodkočiarka?