Kde študovať prekladateľstvo

Keď sa povie prekladateľ, predstavíme si niekoho, kto dobre ovláda cudzí jazyk, prípadne jazyky. Povolanie prekladateľa sa teda môže zdať vhodné pre každého, kto sa dorozumie iným ako svojim materským jazykom. Je to naozaj tak?

Ak patríte medzi tých, ktorí si to myslia, možno vás vyvedie z omylu náš článok, v ktorom si povieme:

  • aké schopnosti by mal mať prekladateľ
  • ako sa stať prekladateľom.

 

Kto je prekladateľ

Už len samotná existencia tohto článku napovedá, že prekladateľom naozaj nemôže byť každý, kto ovláda cudzí jazyk – minimálne nemôže byť dobrým prekladateľom. Táto práca je náročná po všetkých stránkach a vyžaduje si veľa znalostí a schopností. Akých?

 

Jazykové znalosti

To, že znalosť cudzieho jazyka nestačí, však neznamená, že nie je potrebná. Práve naopak, cudzí jazyk je potrebné dokonale ovládať a rovnako dokonale je treba ovládať aj materský jazyk či iný jazyk, do ktorého prekladateľ prekladá.

Snáď nie je potrebné hovoriť, že sa nestačí iba vedieť dorozumieť, ale prekladateľ musí ovládať aj písaný prejav na veľmi vysokej úrovni.

 

Povedomie o kultúre

Hovorí sa, že za každým jazykom je ukrytá iná kultúra. Pri prekladoch je to rozhodne pravda, predovšetkým pri tých umeleckých.

 

Všeobecný prehľad

Bez aspoň všeobecných znalostí nemôžeme robiť snáď nič. Ani prekladateľ nemôže prekladať niečo, čomu vôbec nerozumie. Preto si odbornejšie odvetvia vyžadujú špeciálnych prekladateľov, pretože na čo je niekomu pri preklade technického textu znalosť jazyka, keď nerozumie obsahu?

 

Komunikačné schopnosti

Toto sa týka predovšetkým tlmočníkov, ale ide aj o prácu s jazykom a odovzdávanie informácií. Je teda nutné presne vedieť čo a ako správne odovzdať ďalej – a pochopiteľne to taktiež zvládnuť. Pojem improvizácia by mu nemal byť cudzí.

 

Ako sa stať prekladateľom

Myslíte si, že máte všetky potrebné schopnosti? A čo kvalifikácia?

V tomto odbore to nie je tak jednoznačné, ako napr. v oblasti medicíny, kde si bez kvalifikácie neškrtnete. Požiadavky na prekladateľa sa dosť odlišujú, záleží, pre koho pracuje a čo konkrétne robí. Všeobecne ale nie je od veci počítať s tým, že budete potrebovať minimálne doklad o dostatočnej znalosti jazyka.

 

Čo a kde študovať

A ako je to so školou? Prvé, čo vám v súvislosti s prekladateľstvom možno napadne, je filológia. A vlastne to dáva zmysel, pretože ak chce niekto pracovať s jazykom, je logické študovať jazyk. Prehľad konkrétnych filologických odborov nájdete napríklad tu.

Pripomíname ale, že je potrebné dokonale poznať oba jazyky. A nie len tie. Na to vás pravdepodobne omnoho lepšie pripraví prekladateľstvo, ktoré u nás môžete študovať na filozofických fakultách na týchto univerzitách:

V prípade Karlovej Univerzity hovoríme o Ústave translatológie, čo je jediné vysokoškolské pracovisko v Českej republike, ktoré sa plne špecializuje na preklad a tlmočenie.