Súdny prekladateľ

Aj napriek tomu, že práca prekladateľa nie je tak jednoduchá, ako sa môže na prvý pohľad zdať, nie je až tak zložité sa prekladateľom stať ak má na túto profesiu človek predpoklady. Ako to ale funguje v prípade súdneho prekladateľa? Poďme sa na to pozrieť.

 

Obsah článku:

 • kto je súdny prekladateľ,
 • ako sa stať súdnym prekladateľom,
 • zoznam súdnych prekladateľov.

 

Kto je teda súdny prekladateľ?

Je to osoba, ktorá má oprávnenie používať štátnu pečať s malým štátnym znakom aj napriek tomu, že nejde o úradnú osobu. A čo presne teda robí?

Jeho práca slúži najmä ľuďom, ktorí študovali / pracovali v zahraničí, keďže jeho úlohou je preklad dokumentov do slovenčiny, aby ich mohli prijať naše úrady, ktoré nemôžu akceptovať dokumenty v cudzích jazykoch.

Súdny prekladateľ prekladá nasledujúce typy dokumentov:

 • úradné dokumenty,
 • plnú moc,
 • výpisy z registra trestov,
 • rodné, dodacie a úmrtné listy,
 • diplomy a certifikáty,
 • lekárske správy.

 

Preklad týchto dokumentov, ktoré potom obvykle putujú práve na úrady alebo súdy, musí byť opatrený pečiatkou.

 

Ako sa stať súdnym prekladateľom

Vzhľadom na charakter práce je jasné, že súdnym prekladateľom nemôže byť akýkoľvek človek z ulice, ktorý ovláda daný jazyk. Súdneho prekladateľa vymenuje príslušný krajský súd a preto musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • znalosť daného jazyka a skúsenosť v odbore minimálne 5 rokov,
 • treba urobiť odborné skúšky na Ministerstve Spravodlivosti, formálne vzdelanie je irelevantné.

Zoznam súdnych prekladateľov

Naša prekladateľská agentúra samozrejme ponúka okrem iného aj súdne preklady. Kompletný zoznam súdnych prekladateľov nájdete na stránkach Jednotného automatizovaného systému právnych informácií.