Pravopis angličtina – veľké písmená pri všeobecných pomenovaniach

V anglickom jazyku sa veľké písmená nepíšu iba v nadpisoch, ale tiež napríklad pri pomenovaniach zmluvných strán (Customer, Supplier a pod.), príloh (Annex, Figure) a pomenovaniach rôznych dokumentov (First Aid Certificate). Veľké písmená sa píšu tiež v názvoch iných právnych zmlúv, obchodných a technických dokumentov atď. Zaujímavosťou je aj písanie veľkých písmen v názvoch školských predmetov (History of Human Rights). Slovenskí prekladatelia často zabúdajú tento základný rozdiel medzi slovenčinou a angličtinou a preto u nás dbáme, aby každý náš prekladateľ toto pravidlo u prekladov angličtiny dodržoval.