Terminologický slovník

V prípade že zadávate väčšie rozsahy  textov na preklad s podobnou problematikou, určité výrazy v nich sa opakujú. Naši prekladatelia tieto výrazy podchytia a vytvoria z nich terminologický slovník, ktorý sa postará o to aby sa ustálila terminológia vo Vašich prekladoch a zabezpečila sa jej jednotnosť.