Preklady anglických kníh

Veľa ľudí číta anglické knihy. No nie všetci dokážu čítať literatúru v pôvodnom jazyku. Vtedy prichádzajú na rad preklady anglických kníh. Čo zahŕňa proces prekladu knihy? Môže ich prekladať každý, kto vie po anglicky? Poďme to zistiť.

Obsah článku:

  • preklady anglických kníh,
  • osoba prekladateľa,
  • úskalia prekladateľstva.

 

Preklady anglických kníh

Žijeme v dobe, ktorá nám umožňuje prístup k mnohým prekladateľským softvérom. Niektoré sú lepšie, niektoré horšie. Ani ten najlepší softvér sa ale nepoužíva na preklady kníh. Knihy sa nikdy neprekladajú strojovo a to najmä preto, že sa nedajú prekladať doslovne. Prekladá ich prekladateľ, tak, aby zachoval nádych a štýl pôvodného textu a zároveň udržal pozornosť čitateľa. Je to tak preto, že najmä beletria by strojovým prekladom stratila svoje čaro. Príbeh okorenený farbistým jazykom by sme si ešte možno dokázali domyslieť, ale strojové preklady poézie? Nemysliteľné.

Osoba prekladateľa

Napriek tomu, že osobu prekladateľa iba málokto vníma tak, ako pôvodného autora knihy, je veľmi dôležitý. Je to vlastne partner autora, keďže musí anglický text previesť do slovenčiny čo najdôveryhodnejšie, no nie doslovne. Takýto človek musí:

  • Vedieť perfektne po anglicky,
  • Vedieť perfektne po slovensky,
  • Perfektne ovládať literárny prejav.

Mýtus, že prekladateľovi stačí vedieť dobre po anglicky je teda skutočne len mýtus. Prekladateľ knihy totiž musí odovzdať text hodný originálu – presný a čitateľný. Musí dokonale poznať idiómy a ďalšie jazykové obraty v angličtine, ako aj v slovenčine. Keď ich nepozná, musí vedieť, kde ich hľadať, prípadne si musí vedieť poradiť iným spôsobom.

Samozrejmosťou je aj vzťah k jazykom, štylistike, literatúre a v neposlednom rade aj k prekladanej knihe – ak bude prekladať niečo, s čím výhradne nesúhlasí môže sa stať, že sa to prejaví na výslednom texte.

Prekladateľ by taktiež do knihy nemal vkladať samého seba. Áno, je svojim spôsobom umelec, keď pôvodné dielo prenáša, no musí byť umelcom iba v rámci prenosu. Jeho úlohou nie je dielo obohacovať, iba ho predať ďalej. Jeho význam, aj štýl.

 

Ako spoznať dobrý preklad

Preložené knihy sú všade, kam sa pozrieme. Sú ale všetky preklady dokonalé? Takmer s istotou vám môžeme povedať, že nič nie je úplne dokonalé. O niečo menej sme si teda istí tým, že všetky preklady sú dobré. Skôr si myslíme, že to tak nie je – tak, ako sa každý učiteľ nenarodil pre svoju profesiu, nie sú ani všetci prekladatelia úplne precízny. Alebo im jednoducho nesadne kniha a je to vidieť.

Ako však spoznať dobrého prekladateľa? To je oriešok.

Ak daný preklad čítate, je veľmi pravdepodobné, že neovládate angličtinu natoľko, aby ste ho mohli porovnať s originálom.

Ak sa vám text bude zle čítať, bude sa vám zdať, že sú vetné konštrukcie čudné a nenájdete v nich idiómy či iné jazykové prostriedky, možno je niečo zle s prekladateľom.

 

Preklad mien

Samostatnou kapitolou je aj preklad vlastných mien. Preložiť ich, či nepreložiť? Prečo Harry Potter zostal Harrym Potterom a Albus Dumbledore sa v češtine zmenil na Albusa Brumbála?

Na toto však neexistuje žiadne pravidlo a preklad mien je na uvážení samotného prekladateľa. Často záleží na tom, či meno v príbehu spĺňa nejakú funkciu.

Svoj hlbší význam má napríklad preklad priezvisk bastardov v sérii Pieseň ľadu a ohňa od Georgea R.R. Martina, kde nemanželské deti dostávajú priezviská v závislosti na tom, kde sa narodili. Dáva teda zmysel, že Jon Snow bol do češtiny preložený ako Jon Sníh (aj keď sa to na prvý pohľad nemusí zdať úplne ideálne), pretože jeho priezvisko vypovedá o tom, že sa narodil na Severe. Samostatnou kapitolou je aj prechyľovanie mien a priezvisk.

 

Záver

Čo z toho všetkého vyplýva? Jedno pravidlo, opakované často a vo všetkých situáciách – nerobte unáhlené závery.

Ak čítate nejakú knihu a nedokážete sa začítať, neobviňujte automaticky autora. Možno to nie je jeho štýl, ktorý vám nevyhovuje, možno ide iba o nešťastný preklad. Možno existuje iný preklad a v na základe neho zistíte, že je to vaša obľúbená kniha.

A ešte niečo – pri každej preloženej knihe sa skúste pozrieť na informáciu o prekladateľovi. Možno zistíte, že vás tento prekladateľ sprevádza už dlhšie (a viacerými knihami), než si myslíte.