Tituly v angličtine

Titul je pomerne často spomínaný pojem a to nielen v súčasnej dobe. Čo všetko vyjadruje? A ako je to s titulmi v angličtine? Poďme si to objasniť. Tituly je potrebné vedieť správne preložiť najmä v oblasti prekladu a tlmočenia.

Obsah článku:

 • Čo presne vyjadruje titul,
 • druhy titulov,
 • tituly v angličtine.

 

Čo je titul?

Táto otázka sa zdá na prvý pohľad hlúpa, no pripomenúť si základné pojmy je vždy dobrý nápad. Titulom alebo hodnosťou pripisujeme človeku jeho postavenie a význam v danej spoločnosti. Pochopiteľne sa teda líši v závislosti od spoločnosti a taktiež druhu titulu.

Druhy titulov

Poznáme tituly:

 • profesijné– určujú funkciu vo firme,
 • akademické– určujú stupeň dosiahnutého vzdelania,
 • šľachtické– určujú postavenie v spoločnosti a sním spojené privilégia a povinnosti,
 • cirkevné– určujú poctu a význam cirkevnej osoby.

Okrem toho je tituly možné používať aj v bežnom živote, čo je spojené s hanlivými prezývkami. Táto téma je však na úplne iný článok.

Tituly v angličtine

Titul do angličtiny môžeme preložiť dvoma spôsobmi, na základe toho, ktorý presne máme na mysli. V prípade, že ide o hodnosť v zmysle spoločenského postavenia, použijeme slovo title. Akademický titul sa prekladá ako degree.

A ako je to s konkrétnymi akademickými titulmi?

Väčšinou sme si zvykli tie naše prekladať ako:

 • bakalársky titul = bachelor degree,
 • magisterský titul = master degree,
 • doktorský titul = doctor of….

Je to asi najjednoduchší spôsob, no nie je úplne správny. Kameň úrazu je najmä v tom, že nie všade označujú rovnakú vec – napr. master degree môže v niektorých anglicky hovoriacich oblastiach zodpovedať nášmu doktorskému.

Ako ich teda (ne)používať?

Našou útechou môže byť to, že v anglicky hovoriacich krajinách nie je zvykom oslovovať ľudí akademickými titulmi. V prípade formálneho oslovenia stačí základe:

 • Mr = pán,
 • Mrs = pani,
 • Ms = slečna.

A samozrejme, meno konkrétneho človeka.

Ak však v cudzine potrebujeme použiť svoj titul, je vhodné zistiť, aké sú v danej krajine ekvivalenty našich titulov. Všeobecné pravidlá však pre túto problematiku neexistujú.

Prečítajte si ďalšie zaujímavé články o angličtine: