Anglické úvodzovky

S úvodzovkami sa stretávame pravidelne a takmer každý z nás ich používa. Niekto viac, niekto menej. Niekto ich používa správne, niekto nesprávne. Kedy ich teda máme používať? A ako správne používať anglické úvodzovky? Poďme si to objasniť.

Obsah článku:

 • kedy používame úvodzovky,
 • ako vyzerajú anglické úvodzovky,
 • ako správne písať anglické úvodzovky.

 

Kedy používame úvodzovky

Úvodzovky si zvyčajne spájame s priamou rečou, no verte či nie, tieto interpunkčné znamienka majú oveľa širšie využitie. Používame ich:

 • na  už spomenuté označenie priamej reči,
 • pri citácii (nie pri parafrázovaní),
 • na označenie názvu,
 • v označenie cudzích výrazov,
 • na definíciu a výklad pojmov,
 • pri použití irónie.

 

Ako vyzerajú anglické úvodzovky

Anglické úvodzovky vyzerajú na prvý pohľad veľmi podobne, ako tie slovenské, preto si veľa ľudí myslí, že sú úplne rovnaké. Nie je to pravda. Na druhý pohľad zistíte, že nie sú úplne rovnaké.

Slovenské úvodzovky sa riadia tvarom 99 (otváracia úvodzovka) a 66 (zatváracia      úvodzovka), zatiaľ čo anglické úvodzovky používajú toto pravidlo opačne – teda 66(otváracia úvodzovka) a 99 (zatváracia úvodzovka). Ďalší rozdielom je, že obe anglické úvodzovky sa píšu hore. Takže:

 • slovenské úvodzovky – „Si hladný?“ opýtal sa ocko.
 • anglické úvodzovky – “Si hladný?” opýtal sa ocko.

Ako vidíte, rozdiel je nepatrný, ale existuje.

Ďalej nezabudnime ani na jednoduché úvodzovky, pri ktorých sa uplatňuje rovnaké pravidlo s tým rozdielom, že znak úvodzovky nie je dvojitý. Takže:

 • ‘Si hladný?’ opýtal sa ocko.

 

Ako správne písať anglické úvodzovky?

Je to podobné, ako pri pomlčke, pri ktorej nie je vhodné spoliehať sa na klávesu, na ktorej      je daný grafický znak zobrazený   v prípade, že je potrebné zapísať ju inak, špeciálnou sekvenciou. V prípade anglických úvodzoviek platí nasledovné:

Dvojité úvodzovky:

 • Otváracie teda Alt + 0147 (Windows) | Alt + Shift + H (MacOS)
 • uzatváracie teda Alt + 0148 (Windows) | Alt + Shift + J (MacOS)

Jednoduché úvodzovky:

 • otváracie teda Alt + 0145 (Windows) | Alt + H (MacOS)
 • uzatváracie teda Alt + 0146 (Windows) | Alt + J (MacOS)

Ďalšie zaujímavé články z nášho blogu: