Priania v angličtine

Množstvo ľudí má dnes priateľov či známych v zahraničí. Zoznámili sme sa s nimi na dovolenke, študijnom či pracovnom pobyte alebo na internete.

Nech už ich poznáme odkiaľkoľvek, jednu vec majú spoločnú – nebudeme s nimi v kontakte večne. Po čase si s nimi prestaneme písať na dennej báze a zagratulujeme si iba na dôležité dni.

Ako však správne niekomu popriať v angličtine? To zhrnieme v tomto článku, kde sme sa rozhodli dať dokopy priania v angličtine:

  • na Vianoce a na nový rok,
  • k narodeninám,
  • ďalším dôležitým životným míľnikom.

 

Priania v angličtine: Vianoce a Nový rok

Práve sviatky na konci Decembra patria k tým, ku ktorým vždy všetkým blahoželáme. Vlastne to dáva zmysel, keďže sú nám neustále na očiach a každý si na ne spomenie, na rozdiel od narodenín.

Najmä na konci roka majú ľudia vo zvyknu posielať čo najoriginálnejšie priania, také vám však neukážeme. Opakované priania totiž strácajú na originalite a nám ide najmä o to, aby sme vás zoznámili so základnými frázami. Potom je to už na vás a vašej individuálnej znalosti jazyka.

Merry Christmas and Happy New Year! Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Happy Holidays! Pekné sviatky!
May your Christmas be filled with lots of happiness, peace and love… and lots of presents. Veselé Vianoce plné šťastia, pokoja a lásky… a veľa darčekov.
Hope you and your family will have a wonderful holiday. Príjemné prežitie vianočných sviatkov tebe/vám a aj tvojej/vašej rodine.
Be Merry! Be Merry! Have a Wonderful Christmas. Buď veselý. Buď šťastný. Krásne Vianoce.

Narodeniny

Aj k narodeninám sa blahoželá – ideálne každý rok. A keď nie každý rok, tak aspoň k okrúhlym sviatkom. Takéto prianie väčšinou poteší už len svojou existenciou, pretože jeho príjemca je rád, že ste si spomenuli.  A ako naň?

Happy Holidays! Všetko najlepšie k narodeninám!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday! V tento špeciálny deň ti prajem veľa šťastia. Krásne narodeniny!
Happy Holidays! We hope all your dreams and wishes come true. Všetko najlepšie k narodeninám! Dúfame, že sa ti splnia všetky svoje sny a priania.
Enjoy your special day! Uži si svoj výnimočný deň.
Forget the fact that you are aging, and let us start celebrating! Happy Holidays! Zabudni, že starneš a poď oslavovať. Všetko najlepšie k narodeninám!

Ďalšie príležitosti

Okrem pravidelných sviatkov a výročí behom roku sa blahoželá aj k ďalším viac či menej dôležitým životným udalostiam, napr. konkrétne Veľká Británia je známa tým, že ľudia ročne posielajú desiatky prianí. Aké ďalšie udalosti sú hodné priania?

Úspechy

Viete o tom, že váš zahraničný kamarát dokončil školu? Získal svoje vysnívané pracovné miesto? Povýšili ho? Toto je jedna z vhodných príležitostí na poslanie priania.

Congratulations on your graduation! Gratulujem k promóciám.
Congratulations on getting the job! Gratulujem k novej práci!
Good luck on your first day! Veľa šťastia počas prvého dňa!

Svadba

Váš kamarát bude mať svadbu (ideálne) raz za život, pokiaľ ste na nej teda osobne neboli, hodí sa aspoň adekvátne zablahoželať.

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Gratulujem! Obom vám prajem veľa šťastia.
May your marriage is filled with love, happiness and friendship for all the years of your lives! Nech je vaše manželstvo po zvyšok vašich životov plné lásky, šťastia a priateľstva!
Congratulations on tying the knot! Gratulujem ku svadbe!

Poďakovanie

Poďakovanie sa týka nie len kamarátov ale napríklad aj obchodných partnerov. Dostali ste napríklad sponzorský dar? Poslať poďakovanie je to najmenej, čo môžete urobiť.

I/We are very grateful to you for… Som/sme vám veľmi vďačný/vďační za…
Thanks for the time and effort you gave to me. You’re the best. Ďakujeme za venovaný čas a úsilie. Si/ste najlepší.
I really don’t know how to thank you for… Ani neviem, ako poďakovať za…

Skoré uzdravenie

Napriek tomu, že prianie väčšinou navodzuje pozitívnu asociáciu, využívame ich aj v nie príliš šťastných obdobiach života. Prvým z nich je obdobie choroby. Prechádza váš kamarát nejakou chorobou? Alebo mal úraz? Vyjadrite svoju podporu a pošlite mu prianie k skorému uzdraveniu.

Hang in there. I/We care about you. Vydrž. Záleží mi/nám na tebe.
Thinking of you. May you feel better soon. Myslím/e na teba. Snáď ti bude čoskoro lepšie.
Get on well soon. Skoro sa uzdrav/te.

Kondolencie

Ďalším ťažkým obdobím je strata niekoho blízkeho. Aj v takomto prípade je snáď viac ako inokedy, vhodné prejaviť účasť.

I am truly sorry for your loss. Moc ma mrzí tvoja/vaša strata.
Please know that your friends love you and are here for you. Tvoji priatelia sú tu pre teba.
Please accept my deepest condolences for your loss. Prijmi/prijmite moju najhlbšiu sústrasť.

Kam ďalej?

Mohli by vás zaujímať aj tieto články: