Anglické idiomy

Sú to anglické slová a slovné spojenia, ktoré nám zvyčajne nerobia žiadny problém. Tie sa môžu vyskytnúť, ak nám niekto potom povie: “Break a leg.” Doslovne po nás totiž chce, aby sme si zlomili nohu… ale prečo nám takéto veci hovorí kamarát? 

Vysvetlenie je celkom jednoduché – náš kamarát použil idióm a v skutočnosti nám poprial veľa šťastia (pochopiteľne nie s lámaním nohy). 

Pokiaľ v idiomatickej oblasti tápete, určite čítajte ďalej, v tomto článku sa tiež dozviete: 

  • čo sú idiómy, 
  • kde sa s nimi stretneme, 
  • ako si ich odvodiť, 
  • ako vyzerajú niektoré často používané idiómy. 

Čo je to idióm? 

Tento pojem môže najmä jedincom s detskou dušou znieť pomerne vtipne, avšak uisťujeme vás, že nejde o nadávku ani označenie mentálne postihnutého človeka. Idióm je ustálené spojenie, ktoré sa nedá priamo odvodiť z významu jednotlivých slov.  

Existujú idiómy iba v angličtine? 

Mnohých z nás pravdepodobne zarazia také spojenia prevažne v angličtine (príp. inom cudzom jazyku), pochopiteľne ich ale nenájdeme iba tam, ale aj v iných jazykoch, vrátane našej materčiny. 

Samozrejme, pri rodnom jazyku nás to spravidla nezarazí v takej miere, nakoľko ním komunikujeme a sme na rôzne zvláštne obraty zvyknutí. 

Kde sa môžeme s idiómami stretnúť? 

Dá sa povedať, že sa s idiómami môžeme stretnúť takmer všade, kde sa komunikuje. Veľmi hojne sa pochopiteľné objavujú v umeleckých textoch ako ich ozvláštnenie, stretneme sa s nimi ale aj v bežnom rozhovore, preto je viac než žiaduce poznať aspoň tie najpoužívanejšie. 

Dajú sa odvodiť? 

Trochu mrzuté môže byť pre nás to, že idiómy sa vo veľkej väčšine prípadov, bohužiaľ, nedajú nijako odvodiť. Problémy nám môže spôsobiť aj skutočnosť, že nie všetky anglické idiómy majú svoj slovenský ekvivalent – je teda ťažšie si daný idióm správne predstaviť a prirovnať ho k niečomu známemu. 

Je tak potrebné sa jednotlivé idiómy naučiť, a to najlepšie v praxi  napokon v priebehu rozhovorov s anglicky hovoriacimi máme najväčšiu šancu rozpoznať, ktoré idiómy sa v bežnom rozhovore  skutočne používajú. 

A ako sa ich naučiť? 

Naspamäť? Podľa knižiek? Učebníc? Podobne ako pri mnohých iných veciach nie je možné odporučiť všeobecný spôsob ako sa idiómy čo najlepšie naučiť. Samozrejme, môžete sa ich skúsiť naučiť – v tabuľke nižšie vám uvádzame pre lepšiu predstavu niektoré z často používaných konkrétnych idiómov.  

idióm 

slovenský ekvivalent  
(ak existuje) 

význam 

a couch potato 

pecivál 

človek, ktorý sa doma váľa pri televízore 

a piece of cake 

hračka 

niečo jednoduché 

break a leg 

zlom väz 

veľa šťastia 

bury your head in the sand 

strčiť hlavu do piesku 

vyhýbať sa nejakej situácii, ignorovať ju 

call it a day 

zabaliť to 

ukončiť činnosť, prácu 

calm before the storm 

ticho pred búrkou 

obdobie pokoja, než prídu problémy 

keep your chin up 

Hlavu hore! 

povzbudenie 

living hand to mouth 

žiť od výplaty k výplate 

nemať veľa peňazí 

no pain no gain 

bez práce nie sú koláče/komu sa nelení, tomu sa zelení 

keď sa nebudeme snažiť, nič nedostaneme 

on cloud nine 

v siedmom nebi 

veľmi šťastný 

once in a blue moon 

raz za uhorský rok 

zriedkavo 

packed like sardines 

natlačený ako sardinky 

preplnený 

stab someone in the back 

vraziť dýku do chrbta 

podraziť, zradiť 

spill the beans 

vyjsť s pravdou na povrch 

priznať sa 

the tip of the iceberg 

špička ľadovca 

len časť problému 

to go Dutch 

 

platiť zvlášť 

 

Samozrejme, nie je úplne ideálne učiť sa len jednotlivé frázy. Nie je na škodu si pozrieť rôzne videá na YouTube, či už s českým vysvetlením, alebo anglické. Ďalej je dobré sledovať seriály v angličtine, čítať, počúvať pesničky, konverzovať v angličtine… 

Tiež by vás mohlo zaujímať: