Úradný preklad (súdne overený preklad) – Aktualizované 2020

Inštitút tzv. úradne overeného prekladu využívame v prípade, keď chceme použiť určitý dokument v inej krajine, než v ktorej bol vydaný a úradným jazykom nie je jazyk dokumentu.

Overený preklad môžeme nazývať tiež ako súdny preklad, súdne overený preklad, preklad s pečiatkou, alebo úradný preklad.

Jedná sa napríklad o živnostenské listy, plné moci, rodné a úmrtné listy, diplomy z vysokých škôl, výpisy z obchodného registra apod.

Preklad spravidla vyhotovuje a overuje úradný prekladateľ, ktorý je do funkcie menovaný príslušným krajským súdom.

Úradný (súdny) prekladateľ spojí vyhotovený preklad s originálom alebo notársky overenou kópiou a pripojí svoj odtlačok okrúhlej pečiatky a prekladateľskú doložku. Tým sa v podstate podpisuje pod pravosť prekladu a zaručuje sa, že preložený text súhlasí s originálom.

Existujú 3 varianty súdnych prekladov:

  1. Klasický úradný preklad
  2. úradný preklad s apostilom
  3. úradný preklad, ktorý je naviac potrebné superlegalizovať

Čo je to úradný preklad?

Dokument, ktorý je úradne preložený, obsahuje originálnu (alebo notársky overenú kópiu) listinu v pôvodnom jazyku, preložený text listiny a doložku/ pečiatku. Takto vyzerajúci súdne overený preklad potom znamená, že ho cieľová krajina môže bez obáv prijať a že sa pôvodný a preložený text zhodujú.

Kedy potrebujem úradný preklad?

Tieto preklady využijete v prípade, že chcete dokladať oficiálny dokument v zahraničí. S touto krajinou musí mať Slovenská Republika podpísanú obojstrannú medzinárodnú zmluvu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov.

 

Prehľad krajín kde postačuje úradný preklad:

Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam, Jemen.

Ako si zaobstarať súdny preklad?

1. NÁJSŤ SÚDNEHO PREKLADATEĽA

Úradne overený preklad získate od súdneho prekladateľa, ktorý je menovaný Ministerstvom spravodlivosti.

 

Pokiaľ si chcete súdny preklad zariadiť sami, stačí si nájsť (napríklad na internete) súdneho prekladateľa, uistiť sa, že má potrebné opatrenia od krajského súdu a požiadať ho o jeho služby.

2. ÚRADNÝ PREKLAD CEZ PREKLADATEĽSKÚ AGENTÚRU

Úradné preklady poskytuje skoro každá prekladateľská agentúra. Agentúra Presto spolupracuje s niekoľkými súdnymi prekladateľmi a keď nám preklad zveríte, nemusíte sa viac o nič starať.

Pokiaľ by ste mali záujem o služby agentúry, môžete si prečítať ponuku našich služieb.

 

Na čo si dať pozor?

Pokiaľ medzi Slovenskom a štátom v ktorom chcete v ktorom chcete úradný dokument prekladať neexistuje obojstanná medzinárodná zmluva o oslobodení od overovania pravosti dokumentov, musíte tento úradný preklad naviac zaopatriť apostilou, alebo superlegalizovať.

Kedy potrebujete apostilnú doložku sa dozviete tu a kedy potrebujete tento preklad superlegalizovať sa dozviete tu.

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

tel.: +421 243 640 408
email: translations@presto-preklady.sk