Označuje sa poludnie v angličtine ako 12 p.m. alebo 12 a.m.?

Čas býva problematický. Nie len preto, že neustále uteká a pridáva nám nechcené vrásky a roky. Problematický býva aj jeho zápis, a to predovšetkým v angličtine, ale môže sa zdať, že problém je presne tam, kde by sme ho nečakali, pokiaľ naň  nenarazíme.

Poďme si zopakovať, ako sa zapisuje čas v angličtine.

Obsah článku:

  • ako sa zapisuje čas v angličtine,
  • formát anglického času,
  • m/p.m,
  • polnoc a poludnie.

 

 

Ako je to so zápisom času v angličtine

Našťastie funguje čas v anglicky hovoriacich krajinách rovnako ako u nás. Nebeží späť, deň má 24 hodín a minúta má 60 sekúnd. Stále sme na zemi a z analógových hodín vieme všetci zistiť, koľko je hodín.

Naučme sa, že hodiny oznamujeme nasledovne:

  • It’s 7 o’clock.

A nehovoríme pol dvanástej, ale pol po jedenástej, t. j.:

  • Half past eleven.

Toto však väčšinou nebýva problematické.

 

Formát anglického času

Problematickejšou sa môže javiť skutočnosť , že v krajinách bývalého Britského impéria bežne funguje 12 hodinový časový formát, nie 24 hodinový, ktorý sa používa u nás. Preto na hodinách vidíme iba čísla od 1 do 12.

Deň je teda rozdelený do dvoch 12 hodinových častí – doobedie a poobedie.

Keď sa nad tým zamyslíme, nie je to úplne od veci – aj analógové hodiny majú iba 12 hodín. Na druhej strane je pre nás 24 hodinový formát jednoduchší z toho dôvodu , že nemusíme rozlišovať časť dňa a predídeme prípadným zmätkom.

 

a.m./p.m.

Angličtina  časť dňa rozlišuje, poďme si preto bližšie priblížiť obe spomenuté časti dňa., Označujeme ich ako a.m. a p.m.

Skratka a.m. označuje doobedie . Vychádza to z latinského ante meridiem, čo prekladáme ako predpoludnie, prípadne doobedie, čo je v angličtine následne before midday.

Skratka p.m. teda označuje popoludňajšiu časť dňa. P.m. je latinské označenie post meridiem, čo znamená  popoludnie alebo poobedie, ktoré  sa v angličtine označuje ako after midday.

 

Polnoc a poludnie

Keď sa nad tým človek zamyslí,  na 12 hodinový formát sa dá zvyknúť. Problém však nastane, ak chcete týmto spôsobom zapísať polnoc alebo poludnie.

Poludnie teoreticky nie je pred obedom  ani poobede. Zapisuje sa teda polnoc ako p.m. a poludnie ako a.m ? Alebo opačne? Alebo je to jedno? Nenapíše sa tam nič?

Táto dilema si vyložene žiada hru so slovíčkami, pričom je ťažké mať alebo nemať pravdu .

Zvyčajne je to však  tak, že poludnie napíšeme ako  12 p.m. a polnoc 12 a.m.

 Keďže sa občas stáva, že niekde sa môže čas zapisovať iným spôsobom, najlepšie je používať označenie noon (poludnie) a midnight (polnoc), prípadne 24 hodinový formát.

Vysvetlenie nájdete aj v tomto krátkom videu.

https://www.youtube.com/watch?v=sga26Neh_Ms

Tiež by vás mohlo zaujímať: