Angličtina

Angličtina je jazyk, s ktorým sa asi každý z nás niekedy stretol (a celkom určite ešte stretne). Dnešná generácia sa ju musí učiť v škole, mnoho počítačových programov je práve v angličtine a aj do našej materčiny preniklo veľa anglicizmov. Ale prečo?

Odpovede na túto otázku sa pokúsime aspoň priblížiť tak, že sa na angličtinu v tomto článku pozrieme bližšie.

Obsah článku:

 • niektoré základné informácie o tomto jazyku,
 • význam,
 • výskyt,
 • zaujímavosti,
 • anglicizmy.

 

Základné informácie o angličtine

Najprv si o tomto jazyku povieme niekoľko základných informácií.

Ide o germánsky jazyk, ktorý sa začal vyvíjať v 5. storočí na území Anglicka.

Angličtina je dnes tretím najrozšírenejším materinským jazykom na svete – po čínštine a španielčine.

Počet rodených hovoriacich bol v roku 2017 až 372 miliónov. Odhaduje sa, že počet obyvateľov, ktorí používajú angličtinu ako druhý jazyk, sa pohybuje niekde medzi 200 miliónmi a miliardou.

 

Kde sa hovorí po anglicky

Angličtina sa ako úradný jazyk alebo jeden z úradných jazykov používa v Spojenom, kráľovstve, Spojených štátoch, Írsku, Kanade, Austrálii alebo na Novom Zélande.

Angličtinu ale môžeme počuť takmer po celom svete. Najmä v bývalých kolóniách Veľkej Británie, viac či menej často aj v iných krajinách.

 

 

Typy angličtiny

Vzhľadom na to, že tento jazyk je rozšírený takmer po celej planéte, je nad slnko jasnejšie, že nebude mať len jednu formu.

            Angličtina sa  delí na dva typy a to na angličtinu:

 • britskú,
 • americkú.

            Rozdiely medzi týmito druhmi sa často porovnávajú s rozdielmi medzi češtinou a slovenčinou. Inak povedané, každý typ má svoje špecifiká, ale ich hovoriaci sa medzi sebou dokážu dorozumieť. Rozdiely môžeme vidieť  v oblasti:

 • gramatiky,
 • výslovnosti,
 • hláskovania,
 • slovnej zásoby.

Veľmi špecifická je napr. austrálska angličtina.

Okrem týchto typov existuje aj mnoho mutácií v krajinách, v ktorých angličtina nie je materinským jazykom a viac-menej sa tam mieša s miestnym dialektom.

Vznikajú tak odnože ako Spanglish, Swenglish či česká Czenglish.

 

Prečo je angličtina tak významná?

Je to preto, lebo ňou hovorí toľko ľudí? Preto, lebo je úradným jazykom vo významných krajinách? Alebo preto, lebo nie je tak náročné sa ju naučiť? Nemá to nakoniec nejaký iný dôvod?

Na tieto otázky je ťažké odpovedať, pretože úplne jednoznačná odpoveď na ne neexistuje.

Angličtina je samozrejme rozšírená, ale ako sme už povedali, ide až o 3. najrozšírenejší materinský jazyk. Nemali by sme sa na školách povinne učiť radšej čínštinu alebo španielčinu?

K jej rozšírenosti však treba dodať, že angličtina v dnešnej dobe funguje ako globálny dorozumievací prostriedok, najmä medzi takými komunitami, ktorých rodné jazyky sú rôzne.

Angličtina plní túto funkciu od svetových vojen a to v oblasti vedy a techniky, medzinárodného obchodu, médií a diplomacie. Používa sa napr. aj pri olympijských hrách a prevažuje aj v kyberpriestore.

Jazyku  hrá do karát aj jeho relatívne jednoduchá gramatika alebo rozšírenie v oblasti kultúry – najmä vo filmovom a hudobnom priemysle.

 

Prečo sa ju vlastne učíme?

Dnešná generácia má angličtinu povinnú v škole. Čo ju ale neskôr vedie k tomu, aby sa ju učili sami a stále viac? A čo k tomu vedie staršie generácie? Iba povinnosť? Alebo niečo viac?

 

Povinnosti

Povinnosti sú silnou motiváciou. A častou. Z angličtiny je povinná maturita, na vysokej škole sa bez nej študuje len veľmi ťažko. Nespočetné množstvo profesií vyžaduje minimálne znalosť angličtiny.

Takmer by sa dalo povedať, že v profesijnom živote dnes angličtinou nikoho neohromíte – ide skrátka o vyžadované minimum.

 

Dorozumievanie

Dnešný svet je svetom otvorených možností. Sme slobodní. Môžeme cestovať prakticky kamkoľvek. Ale na čo by nám to vo výsledku bolo, ak by  sme ovládali iba slovenčinu, pomocou ktorej sa dohovoríme maximálne tak v našej vlasti.

Aj dorozumievanie nás často motivuje k tomu, aby sme s naučili aspoň po anglicky. Či už idete na dovolenku, študijný pobyt či stáž, angličtina je jednoducho povinnou výbavou.

 

Zábava

Nemyslíme to tak, že by sa ľudia vo veľkom učili angličtinu iba preto, že ich to baví a napĺňa. Aj takí ľudia existujú, ale nie je ich veľa.

Chceme tým povedať, že veľké množstvo produktov zábavného priemyslu je v angličtine – počítačové hry, seriály, hudby, filmy.

Chcete si zahrať niečo poriadne na počítači? Rozumieť tomu, o čom spieva váš obľúbený interpret? Vidieť nové diely seriálov hneď po uvedení ? Čítať nové knihy hneď po vydaní a nečakať mesiace na preklad? Potom musíte vedieť po anglicky.

 

Zajímavosti

Povedzme si ešte zopár zaujímavostí o angličtine, ktoré síce nemusíme nutne vedieť, ale nie je to na škodu.

 

Vzdušný jazyk

Týmto prívlastkom sa angličtina neoznačuje preto, lebo by nám jej vyslovovanie šetrilo pľúca. Ide o to, že aj v leteckom priestore funguje ako lingua franca. To znamená, že ako pilot musíte zvládať v angličtine komunikovať – inak to nejde.

 

Drunk: The Definitive Drinker’s Dictionary

Tak znie názov knihy Paula Dicksona z roku 2009. Autor v nej zhromaždil celkom 2231 synoným pre stav opitosti a dostal sa tak do Guinessovej knihy rekordov.

Na podobný počin sa podujal v roku 1736 aj Benjamin Franklin.

U nás na Slovensku sme tiež nielen opití, ale aj na mol, naliati, spití pod obraz Boží, opití ako čík… skúste ale výrazov vymyslieť viac ako 2000.

Opitosť ľudí priťahuje nielen kvôli opojeniu, ale aj kvôli lingvistike.

 

Menej slov k rozhovoru, ako peňazí na výplatu 

Aby ste sa dokázali dohovoriť aspoň na základnej úrovni, údajne stačí poznať iba 150‑300 slov. To je menej slov ako peňazí na výplatu. A to sa oplatí! Alebo nie?

 

České slová v angličtine

V našich končinách máme mnoho anglicizmov, teda slov, ktoré sa z angličtiny dostali sem. Funguje to ale aj naopak?

Možno sa budete čudovať, ale áno. Síce to nie sú kopy slov (vlastne ani kôpky… alebo len hŕstka), ale niekoľko ich existuje. Ktoré to sú?

 • robot – všetkým dobre známe slovo, ktoré vymyslel pán Čapek pre román U.R.
 • polka – typ tanca
 • pistol – pištoľ
 • pilsner – plzenské pivo

 

Anglicizmy

Na záver sme zozbierali niekoľko anglicizmov, ktoré sa u nás používajú. Poznáte všetky?

 • home office
 • must see
 • hype
 • hejt
 • enjoy
 • call
 • cool
 • mileniáli
 • start-up
 • selfie
 • boom
 • budget
 • epic
 • fail
 • feedback
 • challenge