Úradný jazyk

Keď sa povie úradný jazyk, asi každý si vie predstaviť, o čom je reč. Je to jazyk používaný v určitom štáte. Alebo nie? Nie je v tom nejaký háčik? A ako to vlastne vyzerá v jednotlivých krajinách sveta?

V článku sa dozviete:

 • čo je to úradný jazyk,
 • aký je rozdiel medzi úradným a národným jazykom,
 •  ktoré jazyky sú úradné v niektorých konkrétnych krajinách.

 

Čo je to úradný jazyk?

V samotnej definícii úradného jazyka žiadny významný háčik naozaj nie je. Úradný jazyk je jazyk stanovený zákonom pre komunikáciu medzi a s úradmi, vrátane školstva, na určitom území (v štáte, závislom území, regióne). Pojem nie je obsahovo zhodný s pojmom štátny jazyk, ale vo väčšine štátov sa úradný jazyk chápe ako identický so štátnym jazykom.

Konkrétne slovenský zákon rozumie pod štátnym jazykom (Zákon o úradnom jazyku bol na SK zrušený zákonom 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku; v zákone sa používa pojem „štátny jazyk“).

 • jazyk, ktorý používajú verejné orgány a inštitúcie na komunikáciu medzi sebou a aj pri styku s občanmi,
 • jazyk používaný v miestopisnom označovaní,
 • jazyk výchovno-vzdelávacieho procesu na školách,
 • jazyk používaný v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch štátu,
 • jazyk používaný fyzickými a právnickými osobami pri ponuke a sprostredkovaní tovaru, služieb alebo prác na území republiky.

 Inými slovami úradný jazyk nemusí byť nutne tým jazykom, ktorým počujeme hovoriť miestnych. Je to jazyk, ktorým sa hovorí na úradoch či v školách, jazyk, ktorým sú väčšinou písané rôzne cedule a poznávacie značky. Jazyk, ktorý sa musíme naučiť, ak chcem v danej zemi získať občianstvo.

Úradným jazykom na území Slovenska je pochopiteľne slovenčina.

Úradný jazyk vs. národný jazyk

V krajine je, samozrejme, možné komunikovať viacerými jazykmi, avšak nie všetky musia byť úradnými. Existuje i tzv. národný jazyk, čo je jazyk, ktorým komunikujú príslušníci určitého národa, často národnostné menšiny. Títo príslušníci sa dorozumejú medzi sebou, často sa dokážu dohovoriť aj mimo svoju komunitu, tento jazyk však nie je považovaný za úradný.

Dobrým príkladom u nás môžu byť Česi. Hovoria po česky, rozumejú nám, my rozumieme im, ale čeština nie je našim úradným jazykom. Ak by sa napríklad nejaký Čech žijúci na našom území rozhodol, že by chcel získať slovenské štátne občianstvo, už by mu čeština nestačila, musel by sa naučiť náš úradný jazyk – čiže slovenčinu.

 

Je možné mať viac úradných jazykov?

Už samotná otázka môže navádzať k tomu, že pravidlo jedna krajina = jeden úradný jazyk zrejme nebude platiť úplne všade. Hoci mnohé krajiny majú iba jeden úradný jazyk, existuje množstvo ďalších štátov, ktoré majú takýchto jazykov viac – spravidla dva, ale existujú aj krajiny, ktoré ich majú viac.

Rovnako tak môže viac krajín zdieľať jeden úradný jazyk, čo sa deje najmä v prípade koloniálnych štátov (rozšírené sú jazyky koloniálnych veľmocí, najmä angličtina, francúzština či španielčina).

Takýmito rekordmanmi sú napríklad:

 • angličtina – úradný jazyk vo viac než 50 štátoch naprieč kontinentmi
 • francúzština – úradný jazyk vo viac než 30 štátoch naprieč kontinentmi
 • Zimbabwe – krajina akceptujúca (podľa novej ústavy z roku 2013) 16 oficiálnych jazykov.

 

Úradné jazyky Európskej únie

Európska únia zahŕňa 24 úradných jazykov, pričom v Listine základných práv Európskej únie je ukotvené právo obracať sa na orgány EÚ v ktoromkoľvek z týchto 24 jazykov a dostať od nich v danom jazyku odpoveď.

Okrem úradných jazykov zahŕňa Európska únia aj viac než 60 pôvodných regionálnych a menšinových jazykov.

Európska únia pre nás teda neznamená len slobodu v cestovaní, ale snaží sa odstrániť aj jazykové bariéry. Jej cieľom je okrem iného aj to, aby sa každý občan Európskej únie okrem svojho materinského jazyka vedel dohovoriť aj ďalšími dvoma jazykmi.

 

Postavenie latinčiny v súčasnom svete

Za zmienku okrem iného stojí aj latinčina, ktorá je všeobecne považovaná za mŕtvy jazyk, ktorým svojím spôsobom aj je. Stále však zostáva jedným z úradných jazykov vo Vatikáne a oficiálnym jazykom rímskokatolíckej cirkvi po celom svete.

Veriaci po celom svete sú teda okrem svojej viery spojení aj jazykom.

 

Úradné jazyky vo vybraných krajinách

V tabuľke nižšie uvádzame pre lepšiu predstavu úradné jazyky v niektorých konkrétnych krajínách sveta.

 

Štát Úradný jazyk/y
Belgicko holandčina, francúzština, nemčina
Brazília portugalčina
Finsko fínčina, švédčina
Kanada francúzština, angličtina
Mexiko španielčina
Holandsko holandčina
Švajčiarsko nemčina, francúzština, taliančina, rétorománčina,
USA formálne žiadny, ale považuje sa zaň angličtina a v niektorých štátoch španielčina
Vatikán taliančina, latinčina
Zimbabwe angličtina, znakový jazyk, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa

 

 

Tiež by vás mohlo zaujímať: