Anglické príslovia

Príslovie, anglicky proverb. Síce ich pri nákupe jedla na dovolenke nevyužijete, no môžu sa vám zísť v iných oblastiach. Nájdete ich v literatúre, hudbe,  reklamách, filmoch či každodennej konverzácii. Poďme si pripomenúť:

  • čo je to príslovie,
  • a s ktorými prísloviami sa stretávame najčastejšie.

 

Čo je príslovie

Anglický názov má korene v latinčine, kde proverbium označuje ustálenú frázu vypovedajúcu o všeobecne platnej pravde na základe skúseností. Navyše z nich vyplýva aj mravné ponaučenie.

Vo väčšine prípadov majú príslovia ustálenú podobu, sú krátke a niekedy sa dokonca rýmujú, aby si ich človek ľahšie zapamätal. Rovnako ako ľudové rozprávky, riekanky či piesne sú súčasťou folklóru.

 

Príklady anglických prísloví

Slovenské príslovia poznáme, pretože sa s nimi stretávame od malička, ale anglické sa musíme naučiť . Ako to však s nimi funguje? Stačí ich preložiť? Alebo sa od slovenských prísloví líšia významovo a aj svojou formou?

Obe tvrdenia sú sčasti pravdivé. Niektoré príslovia by sme pochopili aj pomocou doslovného prekladu. Pri ďalších prísloviach si vieme význam domyslieť. A tie ostatné bez pomoci nepochopíme. Niektoré dokonca nemajú slovenský ekvivalent, rovnako ako ani v anglickom jazyku neexistuje ekvivalent pre každé slovenské príslovie.

Pripravili sme si pre vás dva zoznamy. V jednom sú uvedené odvodené príslovia a v druhom sú vysvetlené tie, ktoré by sme si tak ľahko nedomysleli.

 

Rovnaké alebo podobné príslovia

Out of sight, out of mind.

Zíde z očí, zíde z mysle.

There is no rose without a thorn.

Niet ruže bez tŕňov.

Lucky in cards, unlucky in love.

Šťastie v hre, nešťastie v láske.

Don’t judge a book by its cover.

Nesúď knihu podľa obalu.

A friend in need a friend indeed.

V núdzi spoznáš priateľa.

First come, first served.

Kto prv príde, ten prv berie.

 

Príslovia, ktoré sa od slovenského ekvivalentu líšia alebo ho nemajú.

If it ain’t broke, don’t fix it.

Nemá ekvivalent, význam: Pokiaľ niečo nefunguje, zbytočne sa v tom nešpáraj.

The squeaky wheel gets the grease.

Nemá ekvivalent, význam: Kto kričí, pritiahne pozornosť.

When in Rome, do as the Romans do.

Ak chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi vyť.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink.

Ako preklad by sme mohli použiť: „Komu niet rady, tomu niet pomoci.“ Slovenské príslovie však úplne nezodpovedá anglickému významu, doslovný preklad znie: Môžeš priviesť koňa k vode, no nedonútiš ho piť.

Curiosity killed the cat.

Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie./ Nebuď zvedavá, budeš skoro stará.

Dogs don’t eat dogs.

Vrana vrane oko nevykole.

 

Ako a kde sa dajú príslovia naučiť?

Ako sme spomínali, anglické príslovia sa na rozdiel od slovenských musíme naučiť a trénovať ich používanie – v prvom rade sa však s nimi musíme niekde stretnúť.

Nie je však vhodné učiť sa ich naspamäť ako telefónny zoznam. Na začiatok odporúčame  pozrieť si video, v ktorom je vysvetlený aj kontext príslovia.

Keď získate istotu, začnite príslovia hľadať v pesničkách (sú ich naozaj plné), v literatúre či filmoch a seriáloch. Uvidíte tak ich širší kontext a zdokonalíte sa v prísloviach, ktoré sa používajú najčastejšie.

Napokon aj v slovenčine existujú príslovia, ktoré aj napriek tomu, že sme Slováci, nepoznáme, pretože sa nepoužívajú. A načo by sa také frázy cudzinec učil? Slušne povedané: na nič.

 

TIP: Pozrite si ukážky latinských prísloví.