Tlmočník

Každý sa už zrejme s nejakým tlmočníkom stretol. Ak nie osobne, často ich môžeme vidieť aj v televízii. Je teda asi jasné aká je náplň práce tlmočníka, no poďme si o tejto profesii povedať niečo viac.

Pozrieme sa na to:

  • aký je rozdiel medzi tlmočníkom a prekladateľom,
  • kde sa najčastejšie využívajú jeho služby,
  • kto sa môže stať tlmočníkom.

 

Tlmočník x prekladateľ

Tlmočník, prekladateľ… je v tom rozdiel? Obaja predsa robia to isté. Pravdou je, že  sčasti je ich náplň práce rovnaká, pretože obaja niečo prekladajú. To je však jediná vec, ktorú majú spoločnú.

Prekladateľ prekladá texty, zatiaľ čo tlmočník sa sústredí na preklad ústneho prejavu.

 

Prekladateľ

Prekladateľ pracuje dlhšie a najčastejšie sám, pričom využíva najmä znalosť  písaného jazyka. Ideálne by mal využívať aj znalosť umeleckého či odborného funkčného štýlu odvíjajúceho sa od jeho zamerania.

Mal by prekladať čo najpresnejšie a zároveň sa snažiť dodržať formu pôvodného textu – napríklad pri preklade poézie sa pokúsiť  zachovať čo najviac umeleckých prvokov.

 

Tlmočník

Tlmočník pracuje v uprostred diania a väčšinou sú jeho služby potrebné ihneď. Samozrejme, mal by  mať veľmi dobrú znalosť jazyka a dobre zvládať ústny prejav.

Preklad tlmočníka nemusí byť úplne presný, ale  musí čo najlepšie  vyjadriť  hlavnú myšlienku.

 

Kde sa najčastejšie využívajú služby tlmočníka

Služby tlmočníka sa využívajú najčastejšie na kultúrnych akciách, medzinárodných konferenciách alebo pri rôznych oficiálnych záležitostiach (svadba, súd…). Existujú aj osobní tlmočníci.

Tlmočník najčastejšie tlmočí z cudzieho jazyka do svojho materinského jazyka  (v prípade dohody aj do iného jazyka), ale existujú aj tlmočníci, ktorí sa špecializujú na tlmočenie z dohodnutého jazyka do znakovej reči. Tých môžeme najčastejšie vidieť v niektorých televíznych programoch.

Vo všeobecnosti využívajú tlmočníci pri práci dve základné metódy:

 

Simultánne tlmočenie

Pri tomto type tlmočníka väčšinou nevidíme, pretože prekladá z tlmočníckej kabínky a hovorí súbežne s hovoriacim.

Simultánne tlmočenie sa využíva okrem iného aj pri priamych prenosoch významných medzinárodných udalostí, napr. kráľovská svadba, odovzdávanie Oscarov atď.

Výhodou tohto typu tlmočenia je, že sa udalosť nepredlžuje následným rozprávaním tlmočníka.  Na druhej strane je nevýhodou to, že sa občas ťažko počúva.

 

Konzekutívne tlmočenie

Pri tomto type tlmočenia je tlmočník uprostred diania a prekladá reč hovoriaceho po úsekoch.

Okrem iného sa využíva aj na obchodných jednaniach či menších prednáškach.

Tento typ tlmočenia sa ľahšie počúva, ale  na druhej strane môže na seba tlmočník pritiahnuť viac pozornosti než hovoriaci. Z časového hľadiska je takéto tlmočenie náročnejšie.

 

Kto sa môže stať tlmočníkom

Musí mať tlmočník vysokoškolské vzdelanie? Jazykový certifikát? Bilingválny pôvod? Tieto otázky vám určite napadnú v súvislosti s touto profesiou.

Nikde nie je presne špecifikovaná kvalifikácia tlmočníka. Tá skôr závisí od toho, kde a pre koho bude tlmočiť. Napriek tomu je však samozrejmé, že vysokoškolsky vzdelaný tlmočník bude vytvárať profesionálnejší dojem.

Dôležité sú predovšetkým vlastnosti tlmočníka. Poďme si ich zhrnúť.

 

Jazyková schopnosť

Zrejme je zbytočné pripomínať, že tlmočník by mal dobre ovládať jazyk (cudzí aj materinský, resp. ten, do ktorého prekladá). Je teda jasné, že by mal oba jazyky  ovládať na vysokej úrovni

Vzhľadom na to, že tlmočník prekladá hovorený prejav, ktorý si vyžaduje okamžitú reakciu, nemôže si dovoliť dlho premýšľať nad slovíčkami.

Musíme však ešte raz pripomenúť, že tlmočenie si nevyžaduje úplnú presnosť, na rozdiel od prekladu. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako výhoda, ale neplatí to vždy. Tlmočník musí z hovoreného prejavu vybrať tie najdôležitejšie informácie a podať ich tak, aby boli zrozumiteľné – a tu občas prichádza k zábavným momentom.

 

Všeobecný prehľad

Tlmočník nemôže vykonávať svoju profesiu bez toho, aby mal všeobecný prehľad, nakoľko sa ťažko prekladá niečo, čomu človek nerozumie. Ak človek nemá prehľad v aktuálnom dianí, je pre neho ťažké porozumieť informáciám aj v materinskom jazyku.

Preto je dôležité mať aspoň ako taký prehľad. Ďalej je potrebné orientovať sa aj v tematike, ktorá sa tlmočí.  Nie je vhodné tlmočiť napríklad lekársku prednášku, ak sa tlmočník neorientuje v základných lekárskych termínoch.

 

Schopnosť prejavu

Tlmočníka často vidíme a vždy ho počujeme, preto je potrebné, aby boli jeho vyjadrovacie a reprezentatívne schopnosti na úrovni.

Publikum musí prekladu porozumieť. A ak sa tlmočník rozhodne tlmočiť na konferencii v teplákoch, môže to byť aj jeho posledné tlmočenie.

 

Improvizácia

Na akciách sa môžu udiať nepredvídateľné a náročné situácie. Preto je častokrát potrebné improvizovať. Tlmočník musí vedieť odhadnúť, či je vhodné prekladať napríklad nadávky alebo iné nevhodné slová.

 

Zhrnutie

Práca tlmočníka je náročná, pretože musí ovládať jazyk,  mať požadované znalosti a  zvládnuť to, že sa na neho ľudia dívajú a počúvajú ho. Navyše profesia tlmočníka nie je klasická práca  od 7 do 15 hodiny, v ktorej  zapne autopilota a tak si odpracuje deň.

Ak o tejto práci uvažujete, dobre si premyslite, či je táto profesia pre vás vhodná. Pokiaľ  nemáte naozaj pozitívny vzťah k jazyku a ľudom, pravdepodobne by ste si mali zvoliť inú cestu.

Ak sa nachádzate v opačnej pozícii  a potrebujete služby tlmočníka, výber si dobre premyslite a berte do úvahy odporúčania. Zlý tlmočník môže zapríčiniť nesprávne podanie informácií, čo môže mať nepríjemné následky.