Arabčina

Arabčina je jedným z jazykov, ktoré u nás nie sú veľmi populárne, najmä preto, že sa u nás používa len minimálne. V Ázii je to však dôležitý jazyk, preto si prostredníctvom tohto článku pripomeňme aspoň:

 • niekoľko základných informácií,
 • niekoľko zaujímavostí o arabčine.

 

Základné informácie o arabčine

Arabčina patrí do rodiny semitských jazykov, ktoré sú rozšírené najmä v severnej Afrike a na Blízkom východe. Samotná arabčina tvorí samostatnú skupinu v rámci západosemitských jazykov. Ide o pomerne starý jazyk. Najstaršie zmienky o ňom pochádzajú zo 4. storočia.

Dnes ním ako rodným jazykom hovorí približne 250 miliónov ľudí, ale to nie je všetko, pretože až miliarda ľudí ho používa ako liturgický jazyk. Je to celkom logické, ide totiž o jazyk Koránu.

Ako už bolo spomenuté, arabčina je úradným jazykom viacerých afrických a ázijských krajín vrátane týchto:

 • Egypt,
 • Irak,
 • Katar,
 • Saudská Arábia,
 • Spojené arabské emiráty,
 • Sudán,
 • Sýria,

 

Arabské písmo

Jednou z prvých vecí, ktoré sa ľuďom vybavia v súvislosti s arabčinou, je arabské písmo, ktoré laikmi asi viac ako iné písmo pripomína rozsypaný čaj – akoby aj nie, keď ázijské prostredie je pre čajovníky najvhodnejšie.

Písmo nie je pre nás Európanov vôbec jednoduché, pretože sa nepodobá žiadnemu z našich písiem.

Píše sa sprava doľava, nerozlišuje medzi tlačeným a písaným písmom, ani medzi veľkými a malými písmenami (priznajme si, že tento aspekt jazyka by sme určite uvítali).

Okrem toho arabčina obsahuje množstvo nám neznámych hlások a tvar každého písmena sa líši v závislosti od jeho pozície v slove.

 

Zaujímavosti

Nechceme vás zaťažovať podrobnosťami o arabskej gramatike a histórii, preto sa pozrime na niektoré zaujímavé fakty o tomto jazyku.

 

Len málo ľudí aktívne ovláda spisovnú arabčinu

Ako to už býva, arabčina sa podľa použitia delí na rôzne úrovne. Je prekvapujúce, že práve spisovnú arabčinu – jazyk Koránu – aktívne ovláda najmenej ľudí, v skutočnosti len hŕstka vzdelanejších.

 Viac čísel ako časov

Z arabskej gramatiky si pripomeňme len niektoré zaujímavé čísla. Napríklad to, že arabčina má len dva časy, dva rody a tri pády, čo je na naše pomery dosť málo. Kompenzuje to však tromi číslami (jednotné, dvojné, množné číslo).

 14 spôsobov lásky

Áno, je to tak, ako to vyzerá. Arabčina má až 14 výrazov pre lásku, ktoré sa líšia podľa toho, v akom štádiu sa tento cit nachádza.

 Trust in God, but tie up your camel

Láska však nie je nič proti ťavám, pre ktoré má arabčina stovky výrazov, z ktorých niektoré označujú napríklad aj vystrašenú ťavu.

 Arabčina je nám bližšia, než si myslíme

Je to tak, pretože aj v slovenčine existuje mnoho slov prevzatých z arabčiny. Ako napríklad tieto:

 • alkohol,
 • cukor,
 • žirafa,
 • káva,
 • havária.