Korektor

Ku korektorovi, ktorý je spravidla rodeným hovoriacim cieľového jazyka daného prekladu sa dostane už preložený text. Skontroluje a opraví ho tak, aby bol gramaticky a štylisticky bezchybný, previede korektúru. Prípadne zjednotí terminológiu a opraví preklepy a iné nedostatky.