Šušotáž

Šušotáž alebo tlmočenie šeptom je obľúbená a nákladovo efektívna technika pre mnohých klientov, ktorá predstavuje jednoduché riešenie pre krátke stretnutia v malej skupine. Zaujíma Vás, ako šušotáž prebieha a kedy ju môžete využiť?

Co je šušotáž?

Šušotáž je druh simultánneho tlmočenia, tzv. tlmočenie šeptom „do ucha“ (odvodené z francúzskeho slovesa chuchoter, teda šepkať). Tento typ tlmočenia zvyčajne nahrádza kabínové alebo konzekutívne tlmočenie, a organizátorom udalosti dáva možnosť ušetriť náklady.

Počas šušotáže tlmočník sedí v tesnej blízkosti poslucháča a šeptom do ucha mu reprodukuje preslov rečníka. Z hľadiska techniky je podobná kabínovému tlmočeniu s tým rozdielom, že tlmočenie prebieha mimo kabíny.

Tento typ tlmočenia je určený pre jedného poslucháča alebo pre veľmi malú skupinu (do troch osôb), aby tlmočník nemusel hovoriť nahlas, tým by totiž mohol rušiť ostatných poslucháčov a rečníkov.

Výhody a nevýhody šušotáže

Tlmočenie šeptom predstavuje jednoduché a priamočiare riešenie pre krátke stretnutia v malej skupine. Organizácia šušotáže je menej náročná ako pri kabínovom tlmočení, pretože sa zaobíde bez kabín či audio zariadení. Nie je nutné prenajímať špeciálne priestory, vybavenie alebo zabezpečovať ďalšie osoby.

Tento typ tlmočenia je obmedzený na minimálny počet osôb (jednu až maximálne dve), aby tlmočník nerušil ostatných účastníkov alebo iných tlmočníkov, ktorí potrebujú počuť pôvodného rečníka. Pre podujatia s väčším počtom ľudí je preto vhodnejšie zvoliť simultánne (kabínové) tlmočenie.

Šušotáž môže byť vyčerpávajúca pre obe strany. Práve z tohto dôvodu je vhodnejším variantom pre podujatia, ktoré netrvajú dlhšie ako 45 minút alebo po uplynutí tejto doby umožňujú prestávku.

Simultánne tlmočenie so šepkacím zariadením

Pre malé skupiny do 15 osôb môže byť vhodnejšou voľbou simultánne tlmočenie so šepkacím zariadením. Ide o akýsi „medzistupeň“ medzi šušotážou a kabínovým tlmočením. Na tlmočenie sa použije „šepták“, ktorý sa skladá  z mikrofónu pre tlmočníka a bezdrôtových prijímačov pre poslucháčov. Ani v tomto prípade nie je nutná zvukotesná kabína či technik.

Kedy si vybrať šušotáž?

Vzhľadom na to, že šušotáž predstavuje menej formálny typ tlmočenia, ktorý nevyžaduje žiadne vybavenie, je vhodnejší pre súkromnejšie stretnutia, ako sú obchodné návštevy alebo malé obchodné stretnutia.

Môže prebiehať aj v kombinácii s konzekutívnym tlmočením. Vhodným príkladom je prezentácia, pri ktorej sa využije konzekutívne tlmočenie, ale na záver sa otázky pretlmočia šeptom.

Keďže počas tlmočenia šeptom do ucha dochádza k osobnejšiemu kontaktu, je dôležité, aby medzi tlmočníkom a klientom panovala príjemná atmosféra, preto odporúčame, aby ste sa s tlmočníkom stretli vopred.

Ak by ste mali záujem o šušotáž a zoznámenie sa s tlmočníkom ešte pred samotným začiatkom podujatia, neváhajte si prečítať viac o tlmočení na našej stránke.