Šušotáž

Nazýva sa aj tlmočenie do ucha alebo tlmočenie šeptom. Ide o tlmočenie spravidla pre jednu osobu. Je to technika, pri ktorej sa tlmočník nachádza v bezprostrednej blízkosti osoby, pre ktorú tlmočí, a priamo do ucha jej simultánne pretlmočí prejav rečníka.