Všetko o korektúrach

Korektor

Ku korektorovi, ktorý je spravidla rodeným hovoriacim cieľového jazyka daného prekladu sa dostane už preložený text. Skontroluje a opraví ho tak, aby bol gramaticky a štylisticky bezchybný, previede korektúru. Prípadne zjednotí terminológiu a opraví...

Odborná korektúra

Odborná korektúra je kontrola už preloženého odborného textu zameriavajúceho sa predovšetkým na správnosť použitej terminológie. Jedným z hlavných cieľov odbornej korektúry je zhodnotenie textu z hľadiska jeho účelu použitia, tzn. či si i po...

Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra sa vykonáva na textoch, ktoré sú určené na tlač, alebo publikovanie. Korektor sa zameriava predovšetkým na rôzne typografické chyba, napr. zalomenie textu, rozdelenie slov na koncoch riadkov, zle vložené obrázky, nesprávne...

Jazyková korektúra

Chcete, aby boli vaše texty či vyhotovené preklady bez pravopisných hrúbok? Neváhajte sa na nás obrátiť. V spolupráci s našimi rodenými hovoriacimi, ktorí majú špičkové znalosti jazyka, pre Vás radi zabezpečíme jazykovú korektúru. Jazyková korektúra...

Korektúra rodeným hovoriacim

Rodený hovoriaci, ktorý spravidla vykonáva jazykové odborné i štylistické korektúry je osoba, ktorej rodným jazykom je cieľový jazyk prekladu. U korektora rodeného hovoriaceho je nutnosťou perfektná znalosť daného jazyka. Nestačí však aby korektor...

Štylistická korektúra

Štylistickou korektúru vykonáva osoba, ktorá je expertom a slohovú stránku textu a má cit pre správnu skladbu vety. Zameriava sa predovšetkým na zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Korektor môže meniť poradie slov a viet tak, aby zlepšil celkový...

Revízia textu

Pod pojmom revízia textu rozumieme zanášanie zmien do už vyhotoveného prekladu. Jedná sa napríklad o situáciu, kde bola preložená zmluva protistrane, a tá s ňou v niektorom bode nesúhlasí a podáva protinávrhy. V už preloženej zmluve budú zmenené len...