Korektúra rodeným hovoriacim

Rodený hovoriaci, ktorý spravidla vykonáva jazykové odborné i štylistické korektúry je osoba, ktorej rodným jazykom je cieľový jazyk prekladu. U korektora rodeného hovoriaceho je nutnosťou perfektná znalosť daného jazyka. Nestačí však aby korektor jazyk ovládal, musí taktiež dokonale poznať pravopis, mať cit pre správnu skladbu vety, používať správnu terminológiu – jednoducho musí byť expertom na daný jazyk. Korektúra rodeným hovoriacim a objednáva pri  prekladoch vysokej dôležitosti, ktoré sú určené k ďalšiemu šíreniu.