Štylistická korektúra

Štylistickou korektúru vykonáva osoba, ktorá je expertom a slohovú stránku textu a má cit pre správnu skladbu vety. Zameriava sa predovšetkým na zrozumiteľnosť a čitateľnosť textu. Korektor môže meniť poradie slov a viet tak, aby zlepšil celkový dojem textu, ale zároveň zachoval jeho pôvodný účel.

Tu nájdete viac informácií o korektúrach.