Jazyková korektúra

Chcete, aby boli vaše texty či vyhotovené preklady bez pravopisných hrúbok? Neváhajte sa na nás obrátiť. V spolupráci s našimi rodenými hovoriacimi, ktorí majú špičkové znalosti jazyka, pre Vás radi zabezpečíme jazykovú korektúru.

Jazyková korektúra sa aplikuje na preložený text a zameriava sa predovšetkým na kontrolu pravopisu, štylistiky, preklepov, jednotnosti terminológie a iných nedostatkov. Korektúru vyhotovuje rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý dokonale ovláda pravopis, a predovšetkým má cit pre správnu skladbu vetných konštrukcií. Na rozdiel od odbornej korektúry sa od korektora nevyžaduje odborná znalosť v prekladanej oblasti (pozri pojem Odborná korektúra).

Ak si želáte, aby váš text prešiel jazykovou korektúrou, obráťte sa na nás a pozrite si našu ponuku korektúr.

Čo ponúkame

  • jazykovú korektúru v slovenčine,
  • jazykovú korektúru v angličtine,
  • jazykovú korektúru vo viac ako 40 svetových jazykoch,
  • expresné jazykové korektúry,
  • a mnoho iného…

Prečo je jazyková korektúra nevyhnutná?

Jazykovú korektúru odporúčame našim klientom takmer pri všetkých typoch textov, aby sme predišli preklepom a nepresnostiam v texte, pretože mýliť sa je ľudské. S jazykovou korektúrou máte stopercentnú záruku, že vaše texty budú bez jedinej chyby a štylistických nepresností. Jazykovým korektúram sa u nás venujú výlučne rodení hovoriaci daného jazyka, ktorí dokážu text vyšperkovať do dokonalosti, pretože im neunikne ani jeden preklep.

Čo zahŕňa práca jazykového korektora?

Úlohou jazykového korektora je overiť kvalitu prekladu pred jeho finálnym odovzdaním klientovi. To znamená, že kontroluje, či je preklad bezchybný, správny z hľadiska gramatiky, pravopisu, štylistiky, obsahovo zrozumiteľný, terminologicky jednotný a či spĺňa účel, na ktorý je preklad určený.

Kým prekladateľa môže ovplyvniť pôvodné znenie textu a naviesť ho na použitie jazykových obratov, ktoré by za normálnych okolností vo svojom materinskom jazyku nepoužil, korektorovi sa dostáva do rúk už preložený text, ktorý upraví do takej podoby, aby pôsobil profesionálne a znel čo najpútavejšie, pretože to vyžaduje jeho práca – precíznosť a zmysel pre detail.

Ako prebiehajú jazykové korektúry?

Jazykovú korektúru si u nás môžete objednať online a my Vás budeme do 15 minút kontaktovať s cenovou ponukou. Po jej odsúhlasení pre Vás vyberieme najvhodnejšieho korektora pre váš text. Jazykovú korektúru odporúčame našim klientom najmä v závislosti od povahy textu a jeho objemu. V prípade náročnejších a dlhších prekladov dávame prednosť zostaveniu projektového plánu, ktorý môže zahŕňať aj tvorbu unikátneho slovníka pre zachovanie jednotnej terminológie.

V závislosti od odbornosti textu Vám radi odporučíme aj iný typ korektúry, napríklad štylistickú, odbornú alebo predtlačovú. Po tom, ako si upresníme všetky detaily ohľadom korektúry, vás budeme kontaktovať k vašej maximálnej spokojnosti.