Jazyková korektúra

Jazyková korektúra je kontrola už preloženého textu zameriavajúca sa predovšetkým na pravopis, štylistiku, preklepy, jednotnosť terminológie a iné nedostatky. Korektúru vykonáva väčšinou rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý má výborné znalosti pravopisu a predovšetkým cit pre právnu skladbu vety. Na rozdiel od odbornej korektúry nemusí mať korektor jazykové odborné znalosti v prekladanej oblasti, viď pojem: Odborná korektúra.