Superlegalizácia

Superlegalizácia znamená vyššie overenie listín. Ide o úkon, ktorý vykonáva správny orgán a overuje tým verejnú listinu alebo listinu už raz úradne overenú. Potom je túto listinu možné použiť v zahraničí.

Superlegalizácia

Superlegalizácia znamená vyššie overenie listín. Ide o úkon, ktorý vykonáva správny orgán a overuje tým verejnú listinu alebo listinu už raz úradne overenú. Potom je túto listinu možné použiť v zahraničí.