Ako na preklad webových stránok

Pre úspech spoločnosti je dôležité získať zákazníkov. A jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zamerať sa na cudzojazyčných klientov, a to nielen v rámci danej krajiny, ale i v zahraničí. Preto je nevyhnutné preložiť materiály a webové stránky aj do iných jazykov. Preklad webovej stránky má svoje špecifiká. Na čo by ste nemali zabúdať?

 

V prvom rade si odpovedzte na nasledujúce otázky:

  • Chcete webovú stránku preložiť alebo lokalizovať?
  • Z akého zdroja budete webovú stránku prekladať?
  • Ako bude vyzerať výsledná cudzojazyčná stránka?
  • Akú terminológiu použijete?
  • Ako prispôsobíte stránku internetovým vyhľadávačom, aby ste získali čo najviac návštev a zvýšili dosah webovej stránky?

Pozrime sa na jednotlivé otázky bližšie:

PREKLAD ALEBO LOKALIZÁCIA?

Preklad nie je to isté ako lokalizácia. Preklad znamená preloženie textu do cudzieho jazyka. V prípade webovej stránky je postačujúci, ak sa napríklad slovenská spoločnosť zameriava na cudzincov v danej krajine, a plánuje preložiť stránky do anglického jazyka. Porozumejú im tak všetky osoby, ktoré ovládajú angličtinu ako ich druhý jazyk. Čo však v prípade, že sa chce spoločnosť zamerať vyslovene na anglický trh, teda na osoby, pre ktoré je angličtina materinským jazykom? Tu prichádza na rad lokalizácia. Nejde len o jednoduchý preklad, ale o prispôsobenie stránky danej krajine. Teda o zmenu údajov, formy, dátumov, skratiek, niekedy i o zmenu názvu firmy. Prekladateľ musí dôkladne poznať krajinu, na zákazníkov ktorej sa obracia, jej zvyklosti, sviatky i jazykové obraty.

ZDROJ PREKLADU

Najjednoduchší spôsob, ako prekladať webovú stránku, je získať prístup do redakčného systému, a pracovať priamo v ňom. Prekladateľ má tak prehľad o celkovom menu stránky a jednotlivých podstránkach. Zákazníkovi odovzdá hotovú prácu, ďalšie úpravy nie sú potrebné. Ak prekladá len textový súbor, je ďalej potrebné vložiť text do systému a stránky v ňom naformátovať. Ak túto činnosť vykonáva osoba bez jazykových znalostí, môže sa dopustiť chýb.

ZVOĽTE SPRÁVNU FORMU

Existujú dve možnosti, ako vytvoriť webovú stránku v cudzom jazyku. Používateľ si môže text na stránke „prepnúť“ do cudzieho jazyka pomocou symbolu vlajky na hornej lište, čo je pohodlný spôsob, ak sa spoločnosť zameriava na cudzích štátnych príslušníkov vo svoje krajine pôsobenia. Ak chce však spoločnosť osloviť trh v inej krajine, je vhodné zvážiť nákup domény (napríklad .de, .com, .it) práve pre cieľovú krajinu.

POUŽITE GLOSÁR

Pri preklade akýchkoľvek jazykových materiálov pre spoločnosť je dôležité zachovať jednotnosť. Prekladateľ si preto musí preštudovať už preložené materiály, aby neprekladal zaužívané slovo iným spôsobom. V takom prípade mu môže pomôcť glosár, teda prekladový slovník pojmov, ktoré spoločnosť používa. Pokiaľ firma takýto glosár nemá, je dobré ho najprv vytvoriť. Zaručí sa tým jednotný obraz spoločnosti vo všetkých budúcich prekladoch.

PRISPÔSOBTE SEO

Tlačený text sa líši od slova na internete hlavne v tom, že sa musí prispôsobiť nielen čitateľovi, ale aj vyhľadávačom. V opačnom prípade riskujete, že sa stránka neumiestni vo vyhľadávači na predných pozíciách, a obsah sa tak nezobrazí potenciálnym klientom. A to je pre webové stránky najdôležitejšie, mať dosah na čitateľa. SEO (skratka pre Search Engine Optimization) je optimalizácia stránky pre vyhľadávače. Nezabúdajte preto na použitie správnych kľúčových slov a vytvorenie vhodných metatagov.

    Potrebujete preložiť vašu webovú stránku?

    U nás v prekladateľskej agentúre Presto vám s tým radi pomôže. Zaisťujeme preklad webových stránok, pričom máme na pamäti všetky vyššie uvedené body.