Online preklad

Celý proces od dopytu až po odovzdanie vyhotoveného prekladu prebieha na internete.

Výhody využitia internetu sú nespochybniteľné, vybavovanie je rýchlejšie, lacnejšie, kvalitnejšie a v neposlednom rade tiež pohodlnejšie.

U nás to funguje tak, že klient zašle na náš e-mail dokument, ktorý chce preložiť v akomkoľvek textovom editore. (MS Word, MS Excel, OpenOffice a pod.) a my pre neho vypracujeme cenovú ponuku.

Následne na to sa klient rozhodne, či s cenou súhlasí alebo nie.

Pokiaľ klient súhlasí, odošle sa dokument prekladateľovi na preklad.

Vďaka tomu, že prekladateľ obdrží dokument v elektronickom formáte, tak spracováva preklad priamo do pôvodného súboru. Tým vzniká zrkadlový dokument, len v inom jazyku.