Využitie prekladateľských nástrojov

Strojový preklad

Jedná sa o preklad, ktorý je vyhotovený pomocou špeciálneho prekladového softvéru bez ľudskej pomoci. Výsledky takýchto prekladov sú veľmi nekvalitné a slúžia len k základnému porozumeniu. Niektorí prekladatelia majú k dispozícii viac sofistikované...

Online preklad

Celý proces od dopytu až po odovzdanie vyhotoveného prekladu prebieha na internete. Výhody využitia internetu sú nespochybniteľné, vybavovanie je rýchlejšie, lacnejšie, kvalitnejšie a v neposlednom rade tiež pohodlnejšie. U nás to funguje tak, že...