Využite CAT nástrojov pri preklade

Čo je to CAT softvér?

CAT je skratka pre „Computer Assisted Translation“. Tieto softvérové nástroje sa používajú v prípade objemných prekladov alebo prekladov, kde sa veľká časť slov opakuje a kde je nevyhnutné dodržať terminologickú konzistentnosť textu.

CAT nástroje, ako je Trados, Transit, Multitrans či bezplatné CAT nástroje, fungujú na princípe prekladovej pamäte. Ide o pomerne nové pomôcky pre prekladateľov, ktoré proces prekladu nielen významne zrýchľujú, ale aj skvalitňujú. Ide o oblasť, ktorá sa neustále rozvíja, a preto sú tieto nástroje z roka na rok dokonalejšie. Najväčšou prednosťou CAT nástrojov je dokonalé dodržiavanie používanej terminológie (terminologické slovníky), možnosť maximálneho využitia starších prekladov (prekladová pamäť) v rámci rovnakej témy a súčasne možnosť veľmi dobrej spolupráce viacerých prekladateľov pracujúcich spoločne na tom istom prekladovom projekte. Práve vďaka CAT nástrojom môžeme dodať preklad rýchlejšie a lacnejšie.