Preklady piesní

Takmer všetci máme radi hudbu. Niekto preferuje klasickú a sústredí sa najmä na samotnú melódiu.

Pri populárnej hudbe už publikum nezaujíma iba melódia, ale aj text – teda o čom vlastne pieseň je. Veľa piesní je však od zahraničných interpretov. Ako zistíme, o čom je naša obľúbená pieseň?

Dozviete sa to v článku, v ktorom vám predstavíme:

  • základné druhy prekladov piesní,
  • problémy súvisiace s prekladom piesní,
  • konkrétne prípady preložených piesní.

 

Možnosti prekladov textov

Texty piesní sa prekladajú dvoma spôsobmi, no ani jeden z nich sa nedá považovať za správnejší. Hlavný rozdiel je v tom, že každý spôsob je určený pre niekoho iného. Texty piesní môžeme:

  • jednoducho preložiť, aby sme pochopili o čom je,
  • kompletne pretransformovať do slovenského jazyka.

 

Preklad textu

Tento typ prekladu využijeme najmä vtedy,  ak chceme jednoducho vedieť, o čom je daná pieseň. Vtedy sa prekladajú slová. Ak niekto jazyk piesne ovláda, zvládne urobiť preklad aj sám. Ostatní si väčšinou pomôžu vyhľadaním prekladu textu piesne na  internete.

Musíme však podotknúť, že takýto preklad určite nie je jednoduchý. Sú to umelecké texty, ktoré sú plné metafor, figúr, slangu a ďalších jazykových úprav, ktoré tvoria umeleckú hodnotu piesne.

Je to podobné ako pri básňach. Text treba prepracovať viac a nestačí ho len od slova do slova preložiť alebo  len skopírovať do Google prekladača.

Keďže nie všetci ovládajú  cudzí jazyk, existujú internetové stránky, na ktorých prekladatelia zverejňujú preklady piesní.

Preklady piesní nájdete napríklad na:

  • Karaoketexty tu nájdete  video spolu s konkrétnou piesňou, pôvodný text v cudzom jazyku a preklad,
  • Písně českypreklady piesní sú priamo uvedené vo videu spolu s piesňou .

 

Kompletná transformácia pesničky

Nech už je preklad takéhoto umeleckého textu akokoľvek zložitý, nedá sa porovnať s náročnosťou pretransformovania piesne do iného jazyka. Ak si chcú Slováci prespievať pesničku z preloženú z nemčiny, nestačí iba preklad, nakoľko by  text nesedel s melódiou.

Text piesne je potrebné preložiť a upraviť tak, aby sedel rytmicky a bol spievateľný.

Takýto preklad môžeme prirovnať k prekladu básní, ktorý je takmer nemožný, ak sa chce prekladateľ držať pôvodnej výpovednej hodnoty, rýmu aj rytmu zároveň. Ako príklad môžeme uviesť báseň Havran od E.A. Poea, ktorú u nás v priebehu rokov preložilo niekoľko prekladateľov. Pri takomto preklade sa umelcom stáva aj samotný prekladateľ.

Je však nutné podotknúť, že pri prespievaní pesničiek do iného jazyka pôvodný význam pesničky nekorešponduje s prekladom. Závisí to od toho, čo od prekladu očakávajú interpreti.

 

Príklady preložených piesní

Piesne sa do slovenčiny  prekladajú aj napriek tomu, že je to veľmi náročné. Je možné, že niektoré prespievané preklady pesničiek dobre poznáte a vôbec o tom neviete.

Najčastejšie sú to preložené koledy alebo ľudové piesne, ale môžete na ne natrafiť aj v populárnej hudbe.

Môžeme spomenúť napríklad vianočnú koledu Rolničky (Jingle Bells), ktorá je prespievaná do niekoľkých jazykov.

Čo sa týka modernej hudby, dobrým príkladom je preklad pesničky All About That Bass od Meghan Trainor, ktorú pod názvom Mám boky jako skříň prespievala Ewa Farna.

Na čo si dať pozor pri preklade piesní?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že zahraničné piesne, najmä tie spievané v angličtine, sú jednoduché. Vety sú často krátke, slová jednoduché, nie je ich veľa a často sa opakujú. Ale vo chvíli, keď sa rozhodnete pieseň preložiť tak, aby ste ju mohli spievať v češtine, zistíte, že to vôbec nie je také ľahké a výsledný text často ani nedáva zmysel.

Amatérski prekladatelia často prekladajú slovo za slovom v nádeji, že zachytia podstatu piesne a preložia ju do cieľového jazyka bez zmien. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov to nikam nevedie a pôvodný význam textu sa mení na nezmyselný zhluk.

Piesne, najmä tie americké, sú zvyčajne plné metafor, slangu, hovorových výrazov a významových nuáns, ktoré sa nedajú ľahko preložiť. Skôr ako začnete prekladať pieseň, musíte pochopiť proces, akým sa piesne vytvárajú, a pravidlá, ktorými sa riadia. Tie sa týkajú nielen sémantiky slov a syntaxe, ale aj rýmu, metriky a rytmu.

Zachovanie rytmu pri preklade textov piesní

Text piesne sa nedá preložiť len tak. Výsledný preklad piesne by mal mať predovšetkým rovnaký rytmus ako pôvodné znenie. Keďže každý jazyk vyžaduje na vyjadrenie myšlienky iný počet slov, nie je možné preložiť text úplne doslovne, pretože by sa tým zmenil rytmus. Okrem toho by takýto preklad spôsobil, že text by znel zvláštne a nezrozumiteľne.

Niektoré texty piesní majú veľmi špecifický štýl, pretože obsahujú slovné hračky alebo štylistické figúry, ako je aliterácia (na začiatku po sebe nasledujúcich slov sa opakuje tá istá slabika alebo skupina slabík). Tento štýl je ešte ťažšie preložiť, pretože rytmus si vyžaduje množstvo slov. Avšak v momente, keď sa tento umelecký štýl nerešpektuje, pieseň stráca svoje pôvodné čaro.

Všetky uvedené aspekty ovplyvnia to, aký bude výsledný preklad textu. Aby sa zachovala rovnováha medzi originálom a preloženou verziou piesne, je dobré robiť kompromisy a voliť len jemné zmeny.

Čo uprednostniť pri preklade piesní?

To, čím sa jeden jazyk odlišuje od druhého, sú pravidlá pravopisu, gramatika a výslovnosť. Pri preklade piesne z jedného jazyka do druhého má zmysel dať radšej slovám trochu iný význam a zachovať jej melodický zvuk, než ju urobiť nezrozumiteľnou a nejasnou pre rodených hovoriacich jazyka, do ktorého sa prekladá.

Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť takýto preklad, je použiť jednu z dvoch kľúčových techník prekladu piesní. Prekladanie piesní je nepochybne kreatívna práca, ktorá si vyžaduje veľa úsilia. Existujú však dva spôsoby, ako to urobiť.

Poetický preklad piesní

Prvá technika prekladu sa nazýva poetický preklad. Ide o voľný typ prekladu, pri ktorom sa preložený text nedrží slov pôvodného textu. Táto metóda sa používa vtedy, keď slová znejú v každom jazyku úplne inak a nie je možné vyjadriť význam textu bez narušenia zvukovej stránky slov a rytmu piesne.

Prekladatelia častejšie volia tento štýl, najmä pri preklade do slovenčiny, ktorá je veľmi odlišná napríklad od angličtiny. Pre poslucháčov je to zvyčajne výhodnejšie, pretože pri počúvaní hudby je pre nich zvyčajne dôležitejšia melódia piesne ako slovné hračky. Žiaľ, tento typ prekladu je ďaleko od pôvodného obsahu, ktorý autor zamýšľal vo svojej piesni.

Na porovnanie poetického príkladu môžeme použiť preklad francúzskej piesne „Je l’aime à mourire“ (v preklade „Milujem  ju na smrť“) od Francisa Cabrela, ktorú do českej verzie naspievala Lenka Filipová pod názvom „Zamilovaná“. Hoci samotný názov piesne sa významovo veľmi nelíši, text je preložený len voľne. Zvučnosť francúzskeho originálu je však veľmi dobre zachovaná. Nižšie uvádzame časť refrénu:

Pôvodný text refrénu piesne Je l’aime à mourire:

Elle a dû faire toutes les guerres (Musela se probojovat všemi bitvami)

Pour être si forte aujourd’hui (Aby dnes byla tak silná)

Elle a dû faire toutes les guerres de la vie (Musela se probojovat všemi bitvami života)

et l’amour aussi (a taky lásky)

Celý text piesne si môžete vypočuť tu.

Preklad refrénu piesne v češtine:

Jen z rádia hlas těší nás

předpovědí počasí

Jenom ten hlas a nikdo víc nemluví

Když češu si vlasy

Celú pieseň si môžete vypočuť tu.

Doslovný preklad piesní

Ak je pre vás pri preklade piesne dôležité zachovať pôvodný význam slov a čo najviac sa priblížiť originálu, môžete zvoliť techniku doslovného prekladu. V prekladoch tohto typu sa však gramatike a podobným zvukovým prejavom venuje len malá pozornosť, pretože dôraz sa kladie na význam. To je často žiaduce napríklad pri piesňach, ktoré sa vzťahujú na nejakú udalosť.

Bohužiaľ, nie vždy znejú dobre pre rodených hovoriacich jazyka, do ktorého je pieseň preložená. Pieseň sa teda nemusí páčiť každému a spravidla sa nestane populárnou medzi širokou verejnosťou. Táto technika prekladu je náročná úloha, ktorú zvládne len veľmi talentovaný a skúsený prekladateľ. Zvyčajne ide o rodeného hovoriaceho. Nájsť pre každé slovo vhodný ekvivalent v cieľovom jazyku tak, aby zostal čo najvernejší originálu, si vyžaduje veľa práce.

Ako príklad kvalitného prekladu, ktorý sa drží pôvodného významu slov pôvodného textu, si uveďme pieseň Boba Dylana „Maggie’s Farm“. Do češtiny ju veľmi verne preložil Robert Křesťan pod názvom „U Majdy na statku“. Môžete si napríklad všimnúť zachovanie nespisovných výrazov typických pre reč poľnohospodárov.

Pôvodný text časti piesne Maggie’s Farm:

I aint gonna work on

Maggies farm no more

No, I aint gonna work on

Maggies farm no more

Well, I wake in the

morning

Fold my hands and pray

for rain

I got a head full of ideas

That are drivin me insane

Its a shame the way she

makes me scrub the floor

I aint gonna work on

Maggies farm no more

Celé znenie piesne si môžete vypočuť tu.

Preklad časti piesne v češtine:

Už nebudu u Majdy na

statku dřít

už nebudu u Majdy na

statku dřít

když se ráno vzbudím, za

déšť se pomodlím

hlavu mám plnou

představ, z kterejch skoro

magořím

je hanba, že mě nutěj

drhnout byt

už nebudu u Majdy na

statku dřít

Celý text si môžete vypočuť tu.

Akú metódu prekladu piesne mám zvoliť?

Výber typu prekladu závisí vo veľkej miere od toho, aký výsledok očakávate, pretože každý preklad slúži na iný účel. Môžete napríklad začať tým, že sa najprv pokúsite preložiť pieseň slovo za slovom a potom ju začnete upravovať pomocou voľnejšieho prekladu, aby výsledok znel melodickejšie.

Dôležité je snažiť sa zachovať posolstvo piesne (ako v spomínanej piesni „Zamilovaná“ ) a menej dôležité časti, ktoré sa nedajú preložiť do iného jazyka, zmeniť tak, aby dávali zmysel a boli príjemné pre ľudské ucho. Mierne odchýlenie sa od významu piesne zvýši jej príťažlivosť pre širšie publikum a zároveň vám umožní byť kreatívnejší v procese tvorby.

Je však dobré si uvedomiť, že preklad piesne si vyžaduje nielen dokonalú znalosť jazyka, ale aj hudobný sluch a cit pre melódiu a rytmus. Okrem toho, ak prekladáte staršie piesne, ako je napríklad spomínaný Bob Dylan, môže byť potrebná aj znalosť kontextu doby a udalostí, ku ktorým sa pieseň viaže. Ak teda chcete, aby bol výsledok prekladu kvalitný, radšej využite odborníkov z prekladateľskej agentúry, aby ste dosiahli požadovaný výsledok.