Druhy prekladov

Prekladateľská doložka

Prekladateľská doložka je neoddeliteľnou súčasťou úradného prekladu. Premýšľate, kedy ju budete potrebovať a ako ju získať? Čo je prekladateľská doložka? Prekladateľskú doložku možno definovať ako osvedčenie o preklade, ktoré vyhotovil úradný...

Spätný preklad

Spätný preklad znamená preloženie predtým preloženého textu späť do pôvodného jazyka.   Je to druh kontroly, ktorá sa používa pri preklade veľmi dôležitých dokumentov (napríklad dôležitých zmlúv). Pri spätnom preklade prevádza nezávislý prekladateľ...

Právny a súdny preklad

Súdny a právny preklad sú pojmy, ktoré možno znejú veľmi podobne. Majú však ale úplne iný význam a zamieňať ich by bola veľká chyba. Aké sú medzi nimi hlavné rozdiely a čo vlastne oba výrazy znamenajú? SÚDNY PREKLAD Súdny preklad človek využije...