Tlmočnícká doložka

Tento pojem úzko súvisí s pojmom úradný preklad. Tlmočnícka doložka je jeho neoddeliteľnou súčasťou a je s ním napevno zviazaná. K vyhotovenému prekladu ju prikladá súdny/úradný prekladateľ, ktorý sa v nej zaväzuje, že preložený text je zhodný s originálom. Tlmočnícka doložka je ďalej opatrená otlačkom pečiatky a podpisom súdneho/úradného prekladateľa.