Všetko o tlmočení

Komunitné tlmočenie

Komunitné tlmočenie sa využíva v každodenných situáciách, pri styku jednotlivca z určitej komunity s osobou z určitej inštitúcie, ktorá nehovorí tým istým jazykom. Komunitný tlmočník však zostáva nestranný a slúži len ako sprostredkovateľ informácií....

Tlmočník

Každý sa už zrejme s nejakým tlmočníkom stretol. Ak nie osobne, často ich môžeme vidieť aj v televízii. Je teda asi jasné aká je náplň práce tlmočníka, no poďme si o tejto profesii povedať niečo viac. Pozrieme sa na to: aký je rozdiel medzi...

Retour

  Retour je druh tlmočenia, pri ktorom tlmočník prevádza reč zo svojho materinského jazyka do jazyka naučeného (pasívneho).  Tento druh tlmočenia sa používa predovšetkým pri kabínovom tlmočení, najmä do málo rozšírených jazykov. Retour je...

Pilotáž

Pilotáž je súčasťou simultánneho (=kabínového) tlmočenia a najčastejšie sa využíva pri medzinárodných konferenciách.    Pilotážou sa označuje situácia, kedy sa tlmočí medzi dvoma jazykmi prostredníctvom tretieho jazyka. Napríklad jeden...

Tlmočnícká doložka

Tento pojem úzko súvisí s pojmom úradný preklad. Tlmočnícka doložka je jeho neoddeliteľnou súčasťou a je s ním napevno zviazaná. K vyhotovenému prekladu ju prikladá súdny/úradný prekladateľ, ktorý sa v nej zaväzuje, že preložený text je zhodný...

Šušotáž

Nazýva sa aj tlmočenie do ucha alebo tlmočenie šeptom. Ide o tlmočenie spravidla pre jednu osobu. Je to technika, pri ktorej sa tlmočník nachádza v bezprostrednej blízkosti osoby, pre ktorú tlmočí, a priamo do ucha jej simultánne pretlmočí prejav...