Všetko o tlmočení

Komunitné tlmočenie

Komunitné tlmočenie sa využíva v každodenných situáciách, pri styku jednotlivca z určitej komunity s osobou z určitej inštitúcie, ktorá nehovorí tým istým jazykom. Komunitný tlmočník však zostáva nestranný a slúži len ako sprostredkovateľ informácií....

Tlmočník

Každý sa už zrejme s nejakým tlmočníkom stretol. Ak nie osobne, často ich môžeme vidieť aj v televízii. Je teda asi jasné aká je náplň práce tlmočníka, no poďme si o tejto profesii povedať niečo viac. Pozrieme sa na to: aký je rozdiel medzi...

Technika retour

Retour je forma simultánneho tlmočenia, pri ktorom tlmočník prevádza informácie nie len z cudzieho jazyka do materinského, ale aj opačne  – z materinského jazyka do naučeného (pasívneho). Čo je technika retour? Profesia tlmočníka spočíva v ústnom...

Pilotáž

Pilotáž je forma simultánneho tlmočenia, ktorá sprostredkúva komunikáciu cez tretí jazyk. Najčastejšie sa využíva na konferenciách, na ktorých sa zúčastňujú poslucháči jazykových menšín. Čo je pilotáž? Pilotáž je jedným z typov simultánneho...

Tlmočnícká doložka

Tento pojem úzko súvisí s pojmom úradný preklad. Tlmočnícka doložka je jeho neoddeliteľnou súčasťou a je s ním napevno zviazaná. K vyhotovenému prekladu ju prikladá súdny/úradný prekladateľ, ktorý sa v nej zaväzuje, že preložený text je zhodný...

Šušotáž

Šušotáž alebo tlmočenie šeptom je obľúbená a nákladovo efektívna technika pre mnohých klientov, ktorá predstavuje jednoduché riešenie pre krátke stretnutia v malej skupine. Zaujíma Vás, ako šušotáž prebieha a kedy ju môžete využiť? Co je šušotáž?...