Preklady úradných listín – všetko čo potrebujete vedieť (Aktualizované 2020)

Ak sa práve nachádzate v situácií, keď držíte v ruke úradný dokument (rodný list, sobášny list, výpis registra trestov, a pod.), potrebujete ho oficiálne doložiť v cudzej krajine a neviete čo s tým, existujú tri možnosti:

 

V tomto článku nájdete:

 • komplexný prehlaď, v akých prípadoch potrebujete aký preklad
 • v skratke popíšeme, čo je to súdny preklad, apostil a superlegalizácia
 • po prečítaní tohoto článku budete schopní určiť, aký preklad a overenie pre svoje dokumenty potrebujete
 • V článku nájdete aj prehľadnú interaktívnu mapu.

Aké oficiálne dokumenty sa najčastejšie prekladajú?

 • Matričné doklady – rodný list, úmrtný list, sobášny list, doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklady o štúdiu – doklad o vysokoškolskom, vyššom odbornom, strednom, či základnom vzdelaní
 • Obchodné listiny – faktúry
 • Zdravotné doklady
 • Listiny vydané finančnými orgánmi
 • Výpis z registra trestov
 • Listiny vydané justičnými a notárskymi orgánmi

Aký preklad a overenie potrebujete?

Podľa mapy jednoducho dohľadáte či potrebujete apostil, superlegalizáciu, alebo stačí úradný preklad.

ÚRADNÝ PREKLAD

Súdne preložený,
obsahuje originál, alebo overenú kópiu,
Listinu v pôvodnom a overenom jazyku.
Obsahuje doložku/ odtlačok pečiatky
Robí súdny prekladateľ.

APOSTIL

Vyšší stupeň overenia podpisu, pečiatky a pravosti dokumentov.
Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zaisťuje, že si štáty navzájom uznávajú úradné listiny s apostilnou doložkou.
Robí príslušný úrad, behom úradných hodín (príslušné ministerstvo).

SUPERLEGALIZÁCIA

Overovanie pravosti podpisov, odtlačkov úradných pečiatok a pečatí na listine.
Po overení je nutné navštíviť Ministerstvo zahraničných vecí, kvôli vyššiemu overeniu.
Nakoniec listinu overuje zastupiteľský úrad štátu v ktorom bude používaná.

Kedy stačí úradný preklad?

Úradný preklad Vám stačí v následujících krajinách.

PREHĽAD KRAJÍN KDE POSTAČUJE ÚRADNÝ PREKLAD:

Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká Republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Ukrajina, Uzbekistan, Vietnam, Jemen.

Aktuálny výpis týchto krajín nájdete dole v prílohe pod týmto článkom.

(Existencia takejto zmluvy však nezaručuje, že cudzí orgán nebude vyššie overenie slovenskej verejnej listiny vyžadovať. Preto sa aj v týchto prípadoch odporúča vyššie overenie si zabezpečiť, ak žiadateľ nemá od cudzieho orgánu, ktorému verejnú listinu bude predkladať, jednoznačné vyjadrenie, že vyššie overenie nevyžaduje.)

Kedy je potrebný apostil?

V prípade, že so daným štátom Slovensko nemá uzatvorenú obojstrannú medzinárodnú dohodu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov je nutné dohľadať, či je zmluvným štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny podľa dohovoru stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu osobitným osvedčením – apostilou

Verejné listiny určené na použitie v SR ako i slovenské listiny na použitie v zmluvných krajinách dohovoru nemusíte dať osvedčovať vo viacerých stupňoch na rôznych orgánoch.

PREHĽAD KRAJÍN KDE JE POTREBNÉ VYDANIE APOSTILU:

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília ,  Brunei, Bulharsko,  Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čile, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala (od 18.9.2017), Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko , Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika), Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko,  Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tadžikistan, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina,  Uruguay, Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela.

Kompletný zoznam štátov, ktoré podpísali tento dohovor o Apostile nájdete aj tu
Pokiaľ potrebujete Apostilnú doložku na tejto stránke nájdete všetky informácie ako ju získať.

Kedy je potrebné dokumenty superlegalizovať?

Superlegalizácia je nutná vo všetkých štátoch, ktoré nemajú so Slovenskou Republikou uzatvorenú ani dohodu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov, ani nie je zmluvným štátom Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.

Všetky informácie o tom ako získať superlegalizáciu nájdete v prehľadnom článku tu.

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov. Radi Vám pomôžu. 
Potrebujete zaistiť preklady? Pošlite nám nezáväznú kalkuláciu a my sa Vám do 15 minút ozveme.

tel.: +421 243 640 408
email: translations@presto-preklady.sk