Preklady úradných listín

Vidimácia a legalizácia. Čo je čo?

Pojmy vidimácia a legalizácia sú spojené s overovaním. Vidimácia sa používa predovšetkým pri zabezpečovaní úradných prekladov. Ak potrebujete dokument úradne preložiť, je tento preklad s originálnou listinou vždy zviazaný. Ak si chcete originál...

Superlegalizácia

Superlegalizácia je potrebná v prípade, kedy chcete úradnú listinu dokladať v cudzej krajine. V niektorých prípadoch potrebujete súdny preklad, ktorý bude naviac overený príslušnými orgánmi krajiny, ktorá listinu vydala, tak orgánmi krajiny v ktorej...

Apostil

Ak sa práve nachádzate v situácií, keď držíte v ruke úradný dokument (rodný list, sobášny list, výpis registra trestov, a pod.), potrebujete ho oficiálne doložiť v cudzej krajine a neviete čo s tým, existujú tri možnosti: Postačí Vám obyčajný súdny...