Preklady úradných listín

Úradný prekladateľ

Úradný prekladateľ či tlmočník je osoba, ktorá je zapísaná na zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti. Úradného tlmočníka vymenúva Ministerstvo spravodlivosti a na výkon svojej profesie musí získať okrúhlu úradnú...

Verejná listina

Verejná listina je možno pre mnohých z nás pojem, ktorý sa nám zdá jednoduchý. Niečo nám hovorí, sme presvedčení, že presne vieme, o čo ide. Je to ale pravda? Je preto dobré si tento pojem trochu priblížiť.  Verejná listina Pojem  verejná  listina ...

Úradný jazyk

Keď sa povie úradný jazyk, asi každý si vie predstaviť, o čom je reč. Je to jazyk používaný v určitom štáte. Alebo nie? Nie je v tom nejaký háčik? A ako to vlastne vyzerá v jednotlivých krajinách sveta? V článku sa dozviete: čo je to úradný jazyk,...

Vidimácia a legalizácia. Čo je čo?

Pojmy vidimácia a legalizácia sú spojené s overovaním. Vidimácia sa používa predovšetkým pri zabezpečovaní úradných prekladov. Ak potrebujete dokument úradne preložiť, je tento preklad s originálnou listinou vždy zviazaný. Ak si chcete originál...

Superlegalizácia

Superlegalizácia je potrebná v prípade, kedy chcete úradnú listinu dokladať v cudzej krajine. V niektorých prípadoch potrebujete súdny preklad, ktorý bude naviac overený príslušnými orgánmi krajiny, ktorá listinu vydala, tak orgánmi krajiny v ktorej...

Apostil

Ak sa práve nachádzate v situácií, keď držíte v ruke úradný dokument (rodný list, sobášny list, výpis registra trestov, a pod.), potrebujete ho oficiálne doložiť v cudzej krajine a neviete čo s tým, existujú tri možnosti: Postačí Vám obyčajný súdny...