Predtlačová korektúra

Predtlačová korektúra sa vykonáva na textoch, ktoré sú určené na tlač, alebo publikovanie. Korektor sa zameriava predovšetkým na rôzne typografické chyba, napr. zalomenie textu, rozdelenie slov na koncoch riadkov, zle vložené obrázky, nesprávne použité znaky, alebo diakritické znamienka.