Pilotáž

Pilotáž je súčasťou simultánneho (=kabínového) tlmočenia a najčastejšie sa využíva pri medzinárodných konferenciách.   

Pilotážou sa označuje situácia, kedy sa tlmočí medzi dvoma jazykmi prostredníctvom tretieho jazyka. Napríklad jeden tlmočník pretlmočí češtinu do angličtiny a ďalší tlmočník následne tlmočí do požadovaného jazyka (napríklad maďarčiny) z anglickej verzie. V tomto prípade je pilotným jazykom angličtina (tzv. pilotáž alebo relay). Ak tlmočník tlmočí do iného, ako svojho materinského jazyka,  nazývame túto situáciu retour.  

Tento druh tlmočenia si vyžaduje nižší počet tlmočníkov. Stačí, aby všetky kabíny boli schopné zabezpečiť tlmočenie z/do angličtiny.