Ekonomická angličtina

Domov / Terminológia Ekonomická angličtina  Či už obchodujete so zahraničnými klientmi alebo dodávateľmi, uchádzate sa o prácu v nadnárodnej spoločnosti vo finančnom, obchodnom alebo poisťovacom sektore, alebo ste študentom ekonomiky, pravdepodobne sa nezaobídete bez...

Technická angličtina

Domov / Terminológia Technická angličtina  Technická angličtina nachádza uplatnenie takmer v každej profesii a zvyčajne začína tam, kde bežný používateľ jazyka prestáva rozumieť reči alebo textu. V tomto článku sa dozviete, kde sa bežne stretávate s technickou...

Projektový manažér v prekladateľskej agentúre

Domov / Terminológia Projektový manažér v prekladateľskej agentúre  Ďalšie Neviete, čo robí projektový manažér a čo je jeho úlohou? V tomto článku vám predstavíme zručnosti, ktoré by mal mať projektový manažér, a povinnosti projektového manažéra v prekladateľskej...

Prekladateľská doložka

Domov / Terminológia Prekladateľská doložka  Druhy prekladov Prekladateľská doložka je neoddeliteľnou súčasťou úradného prekladu. Premýšľate, kedy ju budete potrebovať a ako ju získať? Čo je prekladateľská doložka? Prekladateľskú doložku možno definovať ako...

Staroslovienčina

Domov / Terminológia Staroslovienčina  Uncategorized Staroslovienčina bola kedysi však jedným z najväčších medzinárodných jazykov. Je to naviac najstarší zachovaný spisovný slovanský jazyk . Odkiaľ pochádza staroslovienčina? Staroslovienčina je najstarší zachovaný...

Pomlčka verzus spojovník

Domov / Terminológia Pomlčka verzus spojovník  Mnohí ľudia nerozlišujú medzi týmito dvoma typografickými znakmi a vo väčšine prípadov používajú iba spojovník, pretože na počítačovej klávesnici pomlčku vlastne ani nenájdete. Zaujíma vás, aký je rozdiel medzi...

Ako správne písať dátum?

Domov / Terminológia Ako správne písať dátum?  Ďalšie Máte pocit, že ste dátum videli napísaný už nespočetnekrát , ale stále neviete, ako sa má správne písať? Nebojte sa, nie ste sami. V tomto článku sa dozviete, akými spôsobmi je možné písať dátum. V tomto článku sa...

Úradný prekladateľ

Domov / Terminológia Úradný prekladateľ  Preklady úradných listín Úradný prekladateľ či tlmočník je osoba, ktorá je zapísaná na zozname úradných prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti. Úradného tlmočníka vymenúva Ministerstvo spravodlivosti a na výkon...

Obchodná korešpondencia v angličtine

Domov / Terminológia Obchodná korešpondencia v angličtine  Ďalšie Znalosť anglického jazyka sa v súčasnosti považuje za štandard v každom lepšom zamestnaní. Je preto bežné, že sa s ním stretnete už počas výberového konania. Plynulá komunikácia je veľkou výhodou, ale...